Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Các mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua (kỳ 2)

10/04/2020 - 07:05

BDK - Trong 5 năm 2015 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phát động nhiều đợt thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó, tập trung các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin, khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”; phong trào “Cả nước chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… đạt nhiều kết quả tích cực.

Phụ nữ tận dụng thời gian nhàn rỗi tham gia sản xuất cải thiện thu nhập. Ảnh: PV

Phụ nữ tận dụng thời gian nhàn rỗi tham gia sản xuất cải thiện thu nhập. Ảnh: PV

Những bài học kinh nghiệm

Những thành tích xuất sắc của các cấp Hội LHPN có được trong nhiều năm qua là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội. Đặc biệt là sự đóng góp bằng tình cảm, trí tuệ và công sức của các cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua của các cấp hội vẫn còn một số khó khăn nhất định. Trình độ, năng lực cán bộ hội cơ sở tuy có nâng lên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong triển khai tổ chức phát động phong trào thi đua, chưa bảo đảm theo yêu cầu, theo dõi chưa chặt chẽ, chưa đánh giá đúng mức chất lượng phong trào. Quan điểm về thi đua, biểu dương, khen thưởng ở một vài nơi chưa thật chặt chẽ, mang tính bình quân, chưa kích thích phong trào thi đua phát triển rộng, mạnh, chưa nuôi dưỡng được các mô hình, mức độ nhân rộng hạn chế.

Qua đó cho thấy, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp hội cần tổ chức phát động, chỉ đạo, triển khai thật cụ thể, kịp thời sát với thực tế từng địa phương, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi. Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo trong công tác thi đua, khen thưởng và sự hỗ trợ của chính quyền, cùng sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể liên quan. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các phong trào thi đua cần kịp thời, đúng người, đúng việc, công khai, dân chủ.

Tiếp tục thi đua

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thanh Thảo cho biết: Trong thời gian tới, hội tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp hội, hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020 và đặc biệt là chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trước mắt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

 Đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo thông qua phong trào thi đua “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”. Các cấp hội bằng nhiều hình thức tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đề ra với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

   Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN