Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

14/07/2019 - 18:53

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Nội dung thi đua gồm: đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp”. Trong đó, chú trọng xây dựng, ban hành các nội quy, quy định, quy chế cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Trong đó, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ. Tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025.

T. Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN