Cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu gương trước dân

10/01/2019 - 22:17

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Phạm Tuyết

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: Phạm Tuyết

Ngày 10-1-2019, Ban Cán sự đảng Chính phủ - Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm dân vận, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước dự tại điểm cầu tỉnh.

Trong năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao; trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

GDP đạt mức tăng trưởng 7,08%, mức cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân cả nước tăng 3,54%, là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%. Xuất siêu lập kỷ lục, cả năm khoảng 7,2 tỷ USD, cao nhất trong 10 năm qua. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra. Đến nay, có 61 huyện, 3.770 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 38,8%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 của các địa phương. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tinh giản bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN