Cán bộ tiêu biểu trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

22/03/2019 - 07:28

BDK - Xác định công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) là nhiệm vụ luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, cần phối hợp thực hiện tốt, góp phần củng cố, xây dựng nền QP toàn dân, AN nhân dân vững mạnh, giữ vững ổn định AN chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đó là tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn

Đổi mới phương pháp

Với nhiệm vụ là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN xã, đồng chí Tuấn luôn nỗ lực tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN nâng cao chất lượng trong giáo dục kiến thức QP-AN. Trong 2 năm (2017-2018) đã tổ chức 3 lớp, có 213 học viên; tham dự có các đại biểu là đảng viên không giữ chức vụ ở ấp, đại biểu HĐND xã, cán bộ ở các đoàn thể ấp, ban quản lý tổ nhân dân tự quản và quần chúng nhân dân. Cuối các khóa học có tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả theo đúng quy chế. Sau mỗi lớp học, một số thành viên Hội đồng Giáo dục QP-AN xã và báo cáo viên rút kinh nghiệm, đánh giá đúng thực chất công tác giảng dạy và học tập, bổ sung kịp thời những vấn đề mới cho các lớp tiếp theo. Vì vậy, kết quả các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN ngày càng được nâng lên, có 100% đạt yêu cầu, đều được cấp giấy chứng nhận.

Chia sẻ về quá trình tham mưu thực hiện công tác giáo dục QP-AN xã, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: Bản thân tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN xã lựa chọn đưa cán bộ đi bồi dưỡng lớp báo cáo viên và lựa chọn những bài giảng phù hợp với lĩnh vực công tác của từng báo cáo viên để phân công ngay từ đầu năm nhằm có thời gian chuẩn bị. Qua đó, từng báo cáo viên kịp thời cập nhật, bổ sung những vấn đề mới trong lĩnh vực QP-AN trên địa bàn xã.

Ngoài ra, trong quá trình giảng dạy, yêu cầu từng báo cáo viên phải nghiên cứu kỹ đối tượng để có phương pháp lên lớp, khuyến khích báo cáo viên vận dụng phương pháp dạy - học tích cực, như liên hệ sát thực tiễn địa phương, trao đổi, gợi mở để người học suy nghĩ, trả lời, nhất là trước những kiến thức, thông tin mới, mối quan hệ giữa QP-AN với chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, khoa học - công nghệ, môi trường…

 “Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục tham mưu quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác giáo dục QP-AN, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài”, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn cho biết thêm.

Nâng cao nhận thức

Trong 2 năm qua, Hội đồng Giáo dục QP-AN xã đã giúp nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác đối ngoại trong lĩnh vực QP-AN cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tinh thần cảnh giác cao độ để phòng chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Các đối tượng học viên nâng cao nhận thức, giữ vững niềm tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhận xét về đồng chí Tuấn, ông Nguyễn Văn Rồi - Chủ tịch UBND xã Định Thủy cho biết: Trong thời gian qua, đồng chí Tuấn đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN xã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, rà soát, quản lý và mở lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục QP-AN cho đối tượng 4. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nhiều người hiểu rõ hơn nhiệm vụ cơ bản của công tác QP, quân sự địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng quân sự xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được qua 2 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn xã, đồng chí Tuấn được Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục QP-AN năm 2017 - 2018.

Bài, ảnh: Bảo Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN