Cần đảm bảo thu tiền điện người thuê nhà đúng quy định

02/01/2020 - 20:58

BDK - Sở Công Thương vừa có báo cáo kết luận việc kiểm tra giá bán lẻ điện, nước sinh hoạt tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng năm 2019.

Theo đó, trong số 95 nhà cho thuê tháng đã kiểm tra năm 2019, hầu hết đều được Điện lực Châu Thành và Điện lực TP. Bến Tre xét cấp định mức cho người thuê nhà.

 Để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, Điện lực sẽ căn cứ vào sổ tạm trú có xác nhận của cơ quan công an quản lý địa bàn thì cứ 4 người được tính là 1 hộ sử dụng điện. Khi thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Hầu hết các chủ nhà cho thuê thu tiền điện vượt mức giá quy định, lý do là phải thu giá cao để bù vào các khoản tổn thất, hao hụt điện hàng tháng và khấu hao phần chi phí đã đầu tư vào trạm biến thế, đường dây điện, điện kế, bóng đèn…. Một số trường hợp khác vi phạm chỉ do làm tròn số; tính giá chẳn để dễ dàng hơn trong việc tính và thu tiền điện của người thuê nhà.

Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, giải thích với chủ nhà cho thuê là tất cả chi phí đầu tư, hao hụt phải được cân đối và lấy từ  lợi nhuận kinh doanh nhà cho thuê để khấu hao, không được tính bất cứ khoản chi phí nào khác vào giá điện. Bên cạnh đó, việc hao hụt hàng tháng là do nhiều nguyên nhân, có thể do hệ thống đường dây điện cũ, sử dụng các điện kế chưa được kiểm định (điện kế lắp riêng tại các phòng cho thuê)…

Sở Công Thương đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giá bán điện đối với các chủ nhà cho thuê tháng đóng trên địa bàn.  Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm về thu tiền điện của người thuê nhà vượt mức giá quy định. Yêu cầu đại diện chủ nhà cho thuê ký cam kết thu tiền điện theo mức giá quy định để làm cơ sở phối hợp kiểm tra về sau.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN