Cần phối hợp nhịp nhàng hơn với đại biểu HĐND tỉnh

12/01/2018 - 07:54
Từ trái qua: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: H.Trang

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Văn Trọng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Lệ Thủy đã chủ trì hội nghị tổng kết tình hình hoạt động của đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh năm 2017, triển khai hoạt động năm 2018 vào chiều ngày 11-1-2018. Tham gia hội nghị có các ĐBQH đơn vị tỉnh, ông Lê Văn Vạn - Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội (QH).

Năm qua, đoàn ĐBQH tỉnh đã tham dự 2 kỳ họp QH khóa XIV và đã tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, nghị quyết, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Chủ trì các hội nghị lấy ý kiến đóng góp 15 dự án luật của QH. Tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề việc thi hành chính sách, pháp luật tại địa phương. Tiếp 184 lượt công dân, nhận 261 đơn từ các nguồn trực tiếp, gián tiếp. Chuyển 91 đơn, hướng dẫn 43 trường hợp, lưu theo dõi 125 đơn. Đoàn đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri 36 cuộc với 7.050 cử tri tham dự. Qua đó, tổng hợp 55 nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan Trung ương gửi về Ủy ban Thường vụ QH, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng hợp. Tiếp nhận 97 nội dung ý kiến, kiến nghị từ các sở, ngành tỉnh, địa phương, đã tổng hợp chuyển đến QH, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét; có 93 nội dung được trả lời.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng, thời gian qua, đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã có nhiều cố gắng sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các kỳ họp QH cũng như các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát nhiều vấn đề bức xúc cử tri đặt ra với sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Đã làm cho hoạt động của đoàn ĐBQH ngày càng được nâng lên, tạo được uy tín của đại biểu đối với cử tri. Trưởng đoàn cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu sở, ngành tỉnh, huyện trong hoạt động của đoàn thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp phối hợp tốt hơn trong năm 2018.

“Năm 2018, ĐBQH cần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là dành thời gian nghiên cứu góp ý chuyên sâu các dự án luật, các vấn đề cử tri quan tâm. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa. Văn phòng đoàn ĐBQH phát huy vai trò tham mưu cho ĐBQH trong thực hiện các chương trình đã đề ra. Đoàn ĐBQH phối hợp tốt hơn, nhịp nhàng hơn với HĐND tỉnh trong các hoạt động” - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý.

H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN