Cảnh báo tình hình xâm nhập mặn

13/02/2018 - 18:22

Theo Trung tâm Phòng chống thiên tai tỉnh, dự báo tình hình xâm nhập mặn từ ngày 13 đến 20-2-2018, độ mặn cao nhất xuất hiện trên các cửa sông từ ngày 16 đến 20-2-2018, ở mức sâu hơn tuần trước. 

Cụ thể, trên sông Cửa Đại: trạm Lộc Thuận 5 - 8 , trạm Giao Hòa 1 - 3‰, trạm Quới Sơn 0,2 - 0,5, trạm Long Hòa 0,2 - 0,5

Trên sông Hàm Luông: trạm Sơn Đốc 8 - 11, Phú Khánh 5 - 8, vàm Cái Quao 3,5 - 5,5, vàm Thủ Cửu 2,5 - 4,5, trạm Mỹ Hóa 0,2 - 1,5

Trên sông Cổ Chiên: trạm Hương Mỹ 7 -10, trạm Cẩm Sơn 4 - 6, trạm Thành Thới B 1,5 - 3,5, trạm Nhuận Phú Tân 0,2 - 1‰.

 

Mỹ Hạnh (theo PCTT)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa xâm nhập mặn

BÌNH LUẬN