Chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách

13/08/2019 - 19:35

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các giao dịch với khách hàng tại điểm giao dịch xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các giao dịch với khách hàng tại điểm giao dịch xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2447-CV/TU ngày 14-4-2015 chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội quán triệt quan điểm tín dụng chính sách xã hội là một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo cơ bản và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội có hiệu quả.

Trong 5 năm qua (2014 - 2019), hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Các nguyện vọng chính đáng của họ về đào tạo nghề, việc làm, cách làm ăn, và về nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh… đã được hỗ trợ, tham vấn, hướng dẫn đến nơi đến chốn. Nói cách khác, cấp ủy, chính quyền đã chuẩn bị sẵn “cần câu” để họ, với nỗ lực của chính bản thân và gia đình, phấn đấu thoát nghèo bền vững.

Đến nay, tín dụng chính sách xã hội đã lan tỏa đến 100% ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn xây dựng 158 điểm giao dịch tại cấp xã, đưa các dịch vụ ngân hàng như cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động vốn, tiết kiệm… về tại cấp xã để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và các dịch vụ ngân hàng; góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 200.913 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền là 4.001.304 triệu đồng; số tiền thu hồi là 2.612.133 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ 17.675 hộ thoát nghèo, 9.123 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 790 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo việc làm cho 9.599 lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm, xây dựng 87.393 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng 864 căn nhà cho hộ nghèo, xây dựng 15 nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách….

Chỉ thị số 40-CT/TW vừa là chủ trương, định hướng vừa là giải pháp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết sự phân hóa giàu nghèo do tác động của nền kinh tế thị trường.

Tin, ảnh: NHCSXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN