Chấn chỉnh, quản lý tốt hoạt động khai thác, mua bán cát lòng sông

09/10/2018 - 20:46

Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường Huỳnh Yến Vân cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quy định việc sử dụng hóa đơn, chứng từ với hoạt động mua bán, khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác cát lòng sông để bán phải có hợp đồng mua bán cát lòng sông, hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) hợp pháp theo quy định, kê khai nộp các loại thuế, phí đầy đủ đúng quy định khi bán cát.

Đối với các DN, HTX, hộ kinh doanh cát lòng sông của các DN, HTX được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép khai thác để bán lại, chuyển nhượng 1 phần, chuyển nhượng toàn bộ mỏ cát cho DN, HTX, người tiêu dùng khác phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ, giấy phép khai thác, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp; kê khai nộp các loại thuế, phí đầy đủ đúng theo quy định của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đối với cá nhân, hộ dân hành nghề bơm hút cát, khi có yêu cầu của cơ quan chức năng không cung cấp, xuất trình hóa đơn hợp pháp, giấy phép khai thác cát để chứng minh nguồn gốc của khối lượng cát đã được bơm thì bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các phương tiện vận chuyển cát lòng sông bằng ghe, xà lan bơm hút cát khi lưu thông trên địa bàn tỉnh nếu không có hóa đơn hợp pháp, hợp đồng chứng minh thì bị xử lý. Đối với các công trình của các đơn vị, cá nhân khi mua cát lòng sông để san lấp mặt bằng, khi quyết toán công trình phải có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bản thanh lý hợp đồng mua bán cát sau khi thực hiện xong hợp đồng. Các trường hợp khai thác, mua bán cát lòng sông nếu không đảm bảo đúng về thủ tục hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì xem như toàn bộ khối lượng cát bị kiểm tra không có nguồn gốc hợp pháp, cơ quan có thẩm quyền xử lý từng hành vi cụ thể theo quy định của pháp luật.

Theo bà Huỳnh Yến Vân, quy định mới này sẽ góp phần đảm bảo hoạt động mua bán, khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chấn chỉnh tình trạng khai thác và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp giấy phép khai thác cát lòng sông của các tổ chức, cá nhân còn hiệu lực cho Cục Thuế tỉnh để thực hiện đưa vào quản lý và xử lý việc trốn thuế, gian lận thuế.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN