Châu Thành hội nghị thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ Việt Nam

13/08/2020 - 22:56

BDK.VN - Ngày 13-8-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự có Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Sang.

Các cá nhân tập thể được biểu dương tại hội nghị

Các cá nhân, tập thể được biểu dương tại hội nghị

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 266km đường bê-tông, kinh phí thực hiện 131 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 44 tỷ đồng, 14.543m2 đất và 1.845 ngày công lao động. Qua phát động thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy đã có 335 công trình, phần việc được đăng ký và hoàn thành, tổng kinh phí trên 50,28 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” huyện, xã đã vận động xây dựng quỹ và chương trình an sinh xã hội đạt trên 146 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo về nhà ở, phương tiện sản xuất. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 7,42% (cuối năm 2015) giảm còn 2,77% (cuối năm 2019), giảm tương đương 1.848 hộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Sang lưu ý: Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025,  Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên trong huyện cần tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân, trong các tổ chức tôn giáo; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Xây dựng 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Tân Phú đạt chuẩn đô thị loại 5; phấn đấu 100% tuyến đường vào trung tâm xã, ấp có đèn đường chiếu sáng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành đã biểu dương 80 tập thể và cá nhân, UBND huyện Châu Thành tặng giẩy khen cho 16 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN