Châu Thành ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ

08/07/2019 - 18:48

BDK.VN - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, và Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2025. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến dự.

Theo thỏa thuận, các đơn vị sẽ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực như: hỗ trợ, tư vấn, thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực của huyện có trình độ cao; tập huấn ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện về một số lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thú y…).

Trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre hợp tác xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; phối hợp với huyện thực hiện và đề xuất các phương án đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng thời, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ như: tư vấn, chuyển giao các quy trình, thiết bị công nghệ đã được nghiên cứu, chế tạo hoặc ứng dụng thành công của Trường Đại học Cần Thơ, nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất, nhất là trong lĩnh vực cung cấp giống về cây trồng chịu mặn cao, vật nuôi, phòng trừ, quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Cần Thơ cũng sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của tỉnh trên địa bàn huyện; chuyển giao các công nghệ trường đang sở hữu theo thỏa thuận, ưu tiên triển khai các đề tài, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn. 

Các đơn vị còn chú trọng phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở cho các đề án, chương trình phát triển kinh tế của huyện; tư vấn, hỗ trợ tổ chức hội thảo, hội nghị và báo cáo chuyên đề về định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện; hỗ trợ tham gia thực hiện các đề tài, dự án triển khai trên địa bàn huyện kết hợp đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng thực hiện đề tài, dự án cho cán bộ địa phương.

Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN