Châu Thành nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ

01/03/2019 - 08:10

BDK - Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị (GDCT) cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), thời gian qua, cấp ủy và chỉ huy đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn luôn quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, GDCT cho từng đối tượng, từng giai đoạn huấn luyện, tập trung vào các đối tượng như: dân quân năm thứ nhất, dân quân năm thứ hai, dân quân cơ động, dân quân binh chủng…

Lực lượng dân quân tự vệ huyện tham gia nạo vét kênh nội đồng trong mùa huấn luyện. Ảnh: Châu An

Lực lượng dân quân tự vệ huyện tham gia nạo vét kênh nội đồng trong mùa huấn luyện. Ảnh: Châu An

Nâng cao chất lượng biên soạn, thao giảng

Thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành chỉ đạo cơ quan chính trị soạn thảo và tiến hành giảng dạy bằng giáo án điện tử, rút kinh nghiệm việc sử dụng máy chiếu phục vụ công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cụ thể hóa và triển khai đầy đủ đến cơ sở; hệ thống kế hoạch, giáo án được phê duyệt theo phân cấp trước khi bước vào huấn luyện, giáo dục cho các đối tượng.

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chọn Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Túc làm điểm trong thực hiện Đề án đổi mới công tác GDCT tại cơ sở, qua đó, rút kinh nghiệm và nhân rộng các đơn vị còn lại. Ngoài việc tham gia các lớp tập huấn công tác GDCT, cán bộ giảng dạy còn vận dụng những phương pháp mới cũng như nội dung, hình thức lên lớp phong phú và sát thực tiễn hơn từng vấn đề được nêu trong bài giảng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp còn kết hợp thông tin tuyên truyền định hướng trong các buổi sinh hoạt tập trung, nói chuyện truyền thống nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và địa phương, xem phim tài liệu, đọc báo, xem đài, giao lưu, làm công tác dân vận... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm đối với lực lượng DQTV về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác GDCT cho lực lượng DQTV vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập như: khả năng sư phạm của cán bộ giảng dạy chính trị còn hạn chế do kiêm nhiệm; tính chủ động trong nghiên cứu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ soạn giảng và thực hành lên lớp chưa cao. Quá trình lên lớp còn nặng về lý luận, chứng minh lý giải phần thực tiễn chưa nhiều nên người học khó tiếp thu, chất lượng không cao.

Lồng ghép thông tin định hướng

Để từng bước nâng cao chất lượng GDCT trong lực lượng DQTV cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người chỉ huy, tiếp tục quán triệt nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh, nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự huyện về nâng cao chất lượng GDCT đối với lực lượng vũ trang giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện tốt Kế hoạch số 402 ngày 4-6-2014 của Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh về thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đảm bảo sự thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng trong quá trình thực hiện đề án.

Gắn GDCT theo chương trình quy định với việc lồng ghép thông tin, định hướng những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trên phạm vi cả nước và tại địa phương, nhất là làm tốt việc phản bác các luồng thông tin xấu, bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước ta trên các phương tiện không chính thống, các trang mạng xã hội. Chú trọng giữa GDCT cơ bản với giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống; tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, hái hoa dân chủ, tham quan, đối ngoại... Các cấp quan tâm đầu tư bảo đảm trang bị vật chất phục vụ cho giáo dục theo đề án đã xác định; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, rút kinh nghiệm sau từng đợt, từng giai đoạn. Thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình thực hiện.

Thượng tá Bùi Văn Hóa - (Chính trị viên Ban CHQS huyện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN