Châu Thành “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”

11/02/2019 - 06:49

BDK - Năm 2019 với chủ đề “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”gắn với phương châm 10 chữ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 3 khâu đột phá của Huyện ủy, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo bứt phá trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt trao bằng công nhận xã nông thôn mới cho Thành Triệu.

Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt trao bằng công nhận xã nông thôn mới cho Thành Triệu.

Tập trung xây dựng Đảng

Năm 2018, với tinh thần “tăng tốc” gắn với phương châm “Kỷ cương, năng động và đổi mới”, Đảng bộ, quân, dân huyện đã tập trung quyết liệt, đồng bộ trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kết quả, huyện có 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100%, 2 chỉ tiêu đạt dưới 80%. Thắng lợi trong năm 2018 sẽ góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện và tạo động lực để huyện sẵn sàng “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” trong năm 2019. 

Theo Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt, năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản từ những kết quả đạt được trong năm 2018, dự báo trong năm 2019, Châu Thành vẫn phải tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định; cùng với những khó khăn nội tại nguồn lực đầu tư, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

 Để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo việc triển khai, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo sự lan tỏa từ nhận thức đến hành động. Trong đó, huyện sẽ tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng. Trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng. Tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các tổ chính trị - xã hội. Lãnh đạo các cấp tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, làm tốt công tác nắm dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chú trọng chất lượng, hoạt động thực chất từ chi hội, tổ hội bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được người dân, góp phần tích cực trong các phong trào cách mạng tại địa phương.

Tiếp tục lãnh đạo nâng chất sinh hoạt chi bộ, củng cố các tổ chức đảng yếu kém, tăng cường quản lý đảng viên và bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển 125 đảng viên mới. Đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát và phúc tra thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện các dấu hiệu sai phạm để giáo dục, răn đe, nhất là trên lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản...

Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở Nghị quyết Huyện ủy năm 2019, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt đề nghị UBND huyện, các chi bộ, đảng bộ, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Tập trung huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại, du lịch. Triển khai nhanh các công trình đường huyện 173 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến tượng đài Tiểu đoàn 516 liên huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri; Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ven sông Tiền; đường vào trung tâm xã Tường Đa; Dự án hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre và các dự án giao thông nông thôn theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh…

Trong năm 2019, Huyện ủy chỉ đạo tập trung hoàn thiện nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện gắn với triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động người dân tổ chức lại sản xuất, tham gia vào các chuỗi sản phẩm nông nghiệp thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã. Tập trung củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có trên địa bàn huyện. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, kêu gọi và hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Nhân rộng các mô hình khởi nghiệp thành công.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Huyện ủy, cụ thể hóa Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng về phát triển du lịch; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các tour, tuyến, điểm du lịch, nhất là trên địa bàn các xã ven sông Tiền và các tuyến, điểm du lịch vườn cây ăn trái các xã cánh Tây. Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN