Chế độ, chính sách cho các trường hợp nghỉ việc cấp xã, ấp

14/03/2019 - 21:10

Cử tri xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: Trong thời gian qua, số lượng người hoạt động không chuyên trách xã, ấp nghỉ việc nhiều, chế độ, chính sách cần phải giải quyết khá lớn, nhưng các xã không tự cân đối ngân sách được, huyện cũng chưa có khả năng hỗ trợ cho các xã. Toàn huyện còn khá nhiều trường hợp nghỉ việc nhưng chưa nhận được tiền chính sách, có những trường hợp rất lâu, thậm chí có người đã từ trần vẫn chưa được nhận tiền. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí ngân sách để giải quyết chế độ, chính sách cho những đối tượng này.

UBND tỉnh trả lời: Trong thời gian qua, việc giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố luôn được các địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời. Nguồn kinh phí chi trả chế độ nghỉ việc thực hiện theo phân cấp ngân sách, cụ thể: Cấp xã có đủ kinh phí thì cấp xã chi trả; nếu cấp xã không đủ kinh phí thì đề nghị cấp huyện hỗ trợ kinh phí.

Vấn đề này, Sở Tài chính đã hướng dẫn UBND cấp huyện phải chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và nguồn chi khác để hỗ trợ cấp xã giải quyết chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố nghỉ việc. Qua nắm tình hình, trong năm 2018, UBND cấp huyện tự cân đối được nguồn kinh phí giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc nên cấp tỉnh không cần bổ sung kinh phí. Đề nghị các xã liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để được hướng dẫn giải quyết.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN