Chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy

11/07/2019 - 19:39

Hiện toàn tỉnh có đến 157/164 xã, phường, thị trấn có người nghiện và sử dụng ma túy. Trong đó, có 31 xã, phường, thị trấn có từ 20 người nghiện trở lên; 9 xã có từ 30 người trở lên; 3 xã có từ 50 người trở lên. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 2.305 người nghiện và người sử dụng ma túy. Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn; người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện chưa nhiều. Đồng thời, chưa có cơ chế chính sách khuyến khích để hỗ trợ chi phí cho người tự nguyện tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện công lập.

Nhằm tạo điều kiện cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện công lập, hạn chế số người nghiện, ngày 3-7-2019, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND Quy định về chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 13-7-2019. Trong đó:

* Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Mức hỗ trợ:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và chỗ ở cho người nghiện.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chí phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế; hỗ trợ 100% chi phí điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường tại cơ sở cai nghiện ma túy không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo chỉ định của bác sĩ.

- Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng bằng 70% x 0,8 mức lương cơ sở; tiền mùng, mền, chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng tháng bằng 70% x 0,9 mức lương cơ sở.

- Riêng người nghiện là thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người thuộc hộ nghèo; cận nghèo; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi và người trên 16 tuổi xuất thân từ các cơ sở bảo trợ xã hội; người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Mức đóng góp của người tham gia cai nghiện: Người nghiện ma túy hoặc gia đình của người nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp tiền ăn hàng tháng bằng 30% x 0,8 mức lương cơ sở; tiền mùng, mền, chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 30% x 0,9% mức lương cơ sở; tiền sinh hoạt văn nghệ, thể thao 70 ngàn đồng/tháng; tiền điện, nước sinh hoạt 80 ngàn đồng/tháng.

* Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Mức hỗ trợ:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện là 200 ngàn đồng/người.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị cắt cơn cho người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng bằng 50% định mức quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 9-9-2016.

- Riêng người nghiện thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí khi tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Mức đóng góp của người tham gia cai nghiện: Người nghiện ma túy hoặc gia đình của người nghiện có trách nhiệm đóng góp 50% chi phí tiền thuốc cắt cơn, tiền ăn trong thời gian điều trị cắt cơn.

H. Lam (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN