Chế độ khi nghỉ việc của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường

01/09/2019 - 20:02

Anh Nguyễn Quân Hùng (TP. Bến Tre) có nhu cầu tư vấn: Tôi làm việc ở UBND phường từ năm 2003 - 2010, là lực lượng dân quân thường trực. Năm 2011, tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự phường. Năm 2017, tôi chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội Nông dân phường. Tháng 5-2018, sau Đại hội Nông dân, chỉ còn 1 chức danh chủ tịch hội, không có chức danh phó chủ tịch. Tôi nghỉ việc và hưởng chế độ thôi việc. Đến nay đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết. Xin hỏi, trường hợp của tôi thì được hưởng chế độ nghỉ việc như thế nào?

Thắc mắc của anh được luật sư Phạm Thị Kim Tuyến (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ; Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 9-12-2010 của HĐND tỉnh Bến Tre; Điều 4 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 30-3-2018 của UBND tỉnh Bến Tre thì trường hợp công tác của anh thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã (phường). Thông tin anh cung cấp là chưa rõ về lý do anh xin nghỉ việc để hưởng chế độ hay anh nghỉ việc trước tuổi do không đủ chuẩn, không còn khả năng đào tạo hoặc lớn tuổi.

- Trường hợp anh xin nghỉ việc để hưởng chế độ: Chế độ trợ cấp nghỉ việc của người hoạt động không chuyên trách cấp xã (phường) được quy định tại Khoản 1; Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại Điều 5 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre:

“a) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố khi nghỉ việc được hưởng chế độ mỗi năm công tác bằng một tháng sinh hoạt phí đang hưởng…”.

Theo đó, quá trình công tác anh không vi phạm kỷ luật, khi được cấp có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác bằng một tháng mức sinh hoạt phí (tiền lương) hiện hưởng.

- Trường hợp anh nghỉ việc trước tuổi do không đủ chuẩn, không còn khả năng đào tạo hoặc lớn tuổi: Ngoài chế độ nghỉ việc theo quy định hiện hành, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc trước tuổi được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng ½ tháng sinh hoạt phí hiện hưởng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 4-12-2015 của HĐND tỉnh.

Nếu sau đó, anh được bố trí lại các chức danh không chuyên trách cấp xã thì anh phải hoàn trả lại số tiền đã nhận hỗ trợ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND nêu trên.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN