Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

25/03/2020 - 07:36

BDK - Nghị quyết (NQ) nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre (chi bộ) được thực hiện trong tình hình kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều khó khăn, thuận lợi và thách thức đan xen, đặc biệt là sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh bất thường; tình hình tín dụng đen diễn biến phức tạp… nhưng chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu NQ đề ra.

Cán bộ, viên chức ngành ngân hàng tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, viên chức ngành ngân hàng tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu nghị quyết

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện chủ đề “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của ngành ngân hàng, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh với tinh thần Đồng khởi mới”, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu NQ đại hội đề ra; đặc biệt là lãnh đạo vượt 2 chỉ tiêu: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trong 5 năm qua, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi bộ phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và kiểm soát nợ xấu. Bình quân mỗi năm, các tổ chức tín dụng cung ứng vốn gần 40 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng bình quân 18%/năm, kiểm soát nợ xấu duy trì ở mức dưới 1,5% tổng dư nợ trên địa bàn. Riêng năm 2019, nợ xấu chiếm 0,58% (thấp nhất trong vòng 10 năm qua). Tham mưu triển khai có hiệu quả các chương trình trọng điểm như: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp gắn với Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, xây dựng và hoàn thiện 8 chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, xử lý tín dụng đen…

Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4 với nhiều cách làm phong phú như: thi kể chuyện, hái hoa dân chủ, thi ý tưởng sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi viết và thuyết trình “Ngân hàng Bến Tre làm theo gương Bác”…

Ngoài ra, chi bộ có nhiều giải pháp từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; quản lý đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, với 5 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh. Thực hiện tốt cải cách hành chính, rút ngắn bình quân 91,3% thời gian so với quy định; 100% cá nhân, tổ chức hài lòng kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thái độ ứng xử, phục vụ. Quan tâm chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn mở rộng mạng lưới đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quyết tâm thực hiện NQ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, đổi mới, phát triển”, chi bộ quyết tâm lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu cụ thể. Hàng năm, phấn đấu huy động vốn, tín dụng tăng trưởng cao hơn mức bình quân của cả nước; duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% dư nợ; giảm dần tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán, đến năm 2025 phấn đấu ít nhất 50% phí dịch vụ công được thanh toán qua ngân hàng. Hàng năm, chi bộ xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên, công chức học tập, quán triệt đầy đủ các NQ, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 10 - 15% đảng viên, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; kết nạp 4 đảng viên mới.

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại đại hội.

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại đại hội.

Bí thư Chi bộ Lê Công Thành cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, chi bộ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu. Trong đó, phải nhận thức đúng bối cảnh, tình hình trong nước, của ngành, của tỉnh trong những năm tiếp theo để có phương hướng và dự báo phù hợp. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa Chi ủy với Ban Giám đốc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cần rà soát, bổ sung, chấn chỉnh quy chế làm việc, quy chế phối hợp để thực hiện tốt vai trò chủ động tham gia của chi ủy với Ban Giám đốc trong việc xây dựng NQ về phát triển của ngành. Quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức liêm chính, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để lãnh đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn an toàn, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm NQ Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chi ủy, chi bộ phải thực sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát huy phương châm của ngành “Chủ động, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, nhận cờ thi đua của Tỉnh ủy; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, đang đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

  Bài, ảnh: Trần Phương

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN