Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn châu Phi

15/03/2019 - 08:06

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Công văn số 649 ngày 12-3-2019 về việc chỉ đạo thông tin, tuyên truyền thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, Sở TT&TT Bến Tre định hướng các cơ quan báo chí của địa phương, các đài phát thanh, truyền thanh cơ sở bám sát nội dung chỉ đạo, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời về diễn biễn, tình hình dịch bệnh và việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại địa phương.

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đến nay đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy.

Tại Trung Quốc, theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), từ ngày 3-8-2018 đến 17-2-2019, đã có 105 ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950 nghìn con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

Ở Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian vừa qua đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một số địa phương, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20-2-2019 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi vào sáng  4-3-2019, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, các Sở TT&TT đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Thông tin, phổ biến kiến thức để người dân hiểu biết rõ về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; diễn biến của tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan trên diện rộng theo số liệu công bố của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

Việc thông tin về diễn biến và hậu quả của dịch bệnh vừa phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, vừa phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ thịt lợn sạch và không gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

 Phổ biến kiến thức, hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở thú y thường xuyên theo dõi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; tuyên truyền việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; kiến thức về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

 Phổ biến, hướng dẫn việc triển khai các biện pháp, giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định của Luật Thú y và nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan tại Việt Nam.

Biểu dương kịp thời các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch; phát hiện, phê phán kịp thời các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN