Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, ấp, khu phố

08/08/2019 - 19:31

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết số 11 về “Ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức (CB, CC) và những người hoạt động không chuyên trách (KCT) cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh do thực hiện nhập xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố giai đoạn 2019 - 2021”.

Theo đó, trường hợp CB, CC cấp xã dôi dư nhưng được bố trí lại chức danh hoạt động KCT cấp xã sẽ được bảo lưu mức lương, phụ cấp hiện hưởng và chế độ bảo hiểm trong thời gian tối đa 5 năm; khi có nhu cầu bố trí, sử dụng lại ở chức danh CC cấp xã thì không thực hiện quy trình thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp CB, CC cấp xã dôi dư được giải quyết thôi việc ngay hoặc hết thời hạn 5 năm kể từ khi bố trí chức danh KCT nhưng không được bố trí lại chức danh CB, CC phải giải quyết cho thôi việc: Ngoài được hưởng các chính sách theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương, CB, CC cấp xã sẽ được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng.

Trường hợp CB, CC cấp xã dôi dư được cho thôi việc ngay, nếu trong thời gian công tác được tính để hưởng trợ cấp có số năm hoạt động KCT cấp xã, ấp, khu phố thì thời gian này được hưởng chế độ theo quy định.

Đối với những người hoạt động KCT cấp xã, ấp, khu phố: Giải quyết cho thôi việc kể từ ngày có nghị quyết về việc sắp xếp đối với từng xã, phường, thị xã thì ngoài được hưởng các chính sách theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương, khi nghỉ việc được hỗ trợ mỗi năm công tác bằng 1 tháng sinh hoạt phí hiện hưởng. Những người hoạt động KCT cấp xã nghỉ việc do nhập đơn vị hành chính cấp xã không được hưởng chế độ nghỉ việc theo Nghị quyết số 16 ngày 4-12-2015 của HĐND tỉnh.

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN