Chính sách thuế mới

10/10/2017 - 20:14

Những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và một số lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế

Ngày 19-9-2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 5-11-2017. Cục Thuế tỉnh thông báo những điểm mới của Thông tư số 93 đến các doanh nghiệp và người nộp thuế (NNT) như sau:

I. Điểm mới của Thông tư số 93

1. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT để áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế dưới 1 (một) tỷ đồng.

2. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

3. Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) của cơ sở kinh doanh xác định theo hồ sơ khai thuế (HSKT) GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và 2015).

Như vậy kể từ ngày 5-11-2017, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo HSKT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

+ Nếu đăng ký theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT đến cơ quan thuế.

+ Nếu đăng ký theo phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế mẫu 03/GTGT, mẫu 04/GTGT đến cơ quan thuế.

II. Một số lưu ý đối với HSKT điện tử

Để phù hợp với quy định về khai thuế điện tử theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28-7-2015 và đảm bảo với sự hỗ trợ của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với HSKT điện tử, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Về việc tiếp nhận HSKT điện tử

Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, chính xác theo quy định của pháp luật về thuế, đồng thời giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế của NNT; Cục Thuế tỉnh thông báo về việc hỗ trợ kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với HSKT điện tử của NNT. Theo đó, kể từ thời điểm triển khai (ngày 5 và 6-10-2017) thì HSKT điện tử của NNT gửi đến cơ quan thuế sẽ nhận được 2 thông báo:

- Thông báo bước 1: Về việc cơ quan thuế tiếp nhận HSKT điện tử của NNT, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi NNT gửi HSKT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Thông báo bước 2: Về việc cơ quan thuế chấp nhận/không chấp nhận việc nộp HSKT điện tử của NNT, được trả trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả thông báo bước 1. NNT được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp HSKT, sau khi nhận được thông báo bước 2 là “Chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là “Không chấp nhận” thì NNT thực hiện điều chỉnh HSKT theo hướng dẫn tại thông báo.

Về việc ghi nhận nghĩa vụ nộp HSKT của NNT, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận ngày nộp trên thông báo bước 1.

Như vậy, những sai sót, lỗi kê khai trên HSKT của NNT sẽ được tự động kiểm tra và hiển thị đầy đủ trên thông báo bước 2 cùng với cách xử lý lỗi, khắc phục sai sót thay cho việc cán bộ thuế trực tiếp hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất, khách quan. NNT chỉ phải hoàn chỉnh, sửa lỗi kê khai một lần và gửi lại hồ sơ khai điều chỉnh/bổ sung điện tử để hoàn thành nghĩa vụ nộp HSKT. Thời gian điều chỉnh/bổ sung không ảnh hưởng đến thời gian đã nộp hồ sơ của NNT.

Tuy nhiên, nếu NNT khi nhận được thông báo bước 2 nhưng không điều chỉnh/bổ sung HSKT theo hướng dẫn, thì NNT vẫn chưa được cơ quan thuế ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp HSKT. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị, đề nghị NNT thực hiện theo hướng dẫn ghi trên thông báo và gửi lại HSKT đã điều chỉnh/bổ sung cho cơ quan thuế. Từng tình huống sai sót, hướng dẫn xử lý sẽ được hiển thị khi HSKT của NNT nhận được thông báo bước 2 là HSKT không được chấp nhận.

2. Để đáp ứng việc thực hiện khai thuế điện tử bổ sung và thông báo 2 bước, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng phiên bản hỗ trợ khai thuế qua mạng iHTKK 3.5.0 đáp ứng trả thông báo 2 bước và hỗ trợ NNT trong quá trình sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử.

3. NNT có thể vào trang website Tổng cục Thuế, địa chỉ trang website: http//www.gdt.gov.vn tải ứng dụng phiên bản hỗ trợ khai thuế HTKK 3.4.6 và ứng dụng kê khai thuế qua mạng iHTKK 3.5.0 để sử dụng.

Cục Thuế tỉnh thông báo đến NNT biết để thực hiện, trong quá trình thực hiện Thông tư số 93/2017/TT-BTC và một số lưu ý khi khai, nộp HSKT điện tử theo thông báo 2 bước, nếu NNT có vướng mắc đề nghị liên hệ đến Cục Thuế tỉnh qua Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT (ĐT: 02753.817204) hoặc Phòng Kê khai và Kế toán thuế (ĐT: 02753.813584) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN