Hội Phụ nữ xã Long Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội Phụ nữ xã Long Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 • Thạnh Phú: Năng động, tiến công “về đích”

  Thạnh Phú: Năng động, tiến công “về đích”

  16-01-2020 13:02

  Năm 2019, với tinh thần “tiếp tục tăng tốc, tạo bứt phá”, Huyện ủy và các cấp ủy lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ thực hiện đạt và vượt 24/28 chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Huyện ủy. Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu NQ Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XI, là năm có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy chọn chủ đề là “bứt phá về đích”.

 • Bình Đại: Kết quả từ “tăng tốc - bứt phá”

  Bình Đại: Kết quả từ “tăng tốc - bứt phá”

  16-01-2020 13:02

  Năm 2019 được huyện xác định là “Năm tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện được giữ vững và phát triển. Các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch

 • Ba Tri: Bứt phá đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn mới

  Ba Tri: Bứt phá đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn mới

  16-01-2020 13:02

  Thực hiện chủ đề “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, trong năm 2019, huyện Ba Tri đã vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự; tập trung huy động mọi nguồn lực bứt phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến trong phát triển đô thị, nông thôn mới (NTM).

 • TP. Bến Tre: Sức bật của Thành phố trẻ

  TP. Bến Tre: Sức bật của Thành phố trẻ

  16-01-2020 13:02

  Trong năm 2019, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Bến Tre đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là đạt chuẩn đô thị loại II, hoàn thành xây dựng phường văn minh đô thị và xã nông thôn mới (NTM). Ðây là tiền đề quan trọng, là niềm cổ vũ, động lực to lớn để thành phố tiến lên đô thị loại I trong tương lai.

 • Châu Thành: Quyết tâm “bứt phá về đích”

  Châu Thành: Quyết tâm “bứt phá về đích”

  16-01-2020 13:01

  Thực hiện chủ đề năm 2019 “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, giải pháp thực hiện đồng bộ, đến nay, huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

 • Chợ Lách: Kỳ vọng về diện mạo huyện nông thôn mới

  Chợ Lách: Kỳ vọng về diện mạo huyện nông thôn mới

  16-01-2020 13:01

  Huyện Chợ Lách đã có một năm tăng tốc để bứt phá ngoạn mục trong xây dựng huyện nông thôn mới (NTM). Thực hiện thật tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Ðoàn kết - Năng động - Ðổi mới” trong đó lấy “Ðoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động - Ðổi mới” làm động lực và hiệu quả công việc là chính, diện mạo một huyện NTM đã dần hình thành.

 • Mỏ Cày Nam: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống Ðồng Khởi

  Mỏ Cày Nam: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống Ðồng Khởi

  16-01-2020 13:01

  “Chúng tôi muốn thay đổi, Mỏ Cày Nam phải tiến lên mạnh mẽ hơn. Bước vào năm 2020 với tinh thần Ðồng khởi, chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời, đây cũng là năm then chốt để tiến vào một nhiệm kỳ mới” - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ.

 • Chuyện Bí thư xã xây dựng Nông thôn mới

  Chuyện Bí thư xã xây dựng Nông thôn mới

  15-01-2020 13:30

  Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Ðào Văn Hội - Bí thư Ðảng ủy xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm được xem như “chuyên gia” với những cách làm hay, sáng tạo. Ðến nay, ông là người duy nhất trong tỉnh đưa hai xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM trên cương vị Bí thư Ðảng ủy xã.

 • Cấp ủy quan tâm lãnh đạo việc học tập và làm theo Bác

  Cấp ủy quan tâm lãnh đạo việc học tập và làm theo Bác

  15-01-2020 08:30

  Năm 2019, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Khát vọng sánh vai

  Khát vọng sánh vai

  13-01-2020 13:53

  Chúng ta bước vào năm 2020 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh, Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng bằng tinh thần “bứt phá về đích”, giành thắng lợi trọn vẹn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ðây cũng là năm Ðảng bộ, dân và quân tỉnh nhà đặt nhiều kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới, cố gắng bắt nhịp cùng sự đi lên của cả nước, với niềm tin và khát vọng dâng cao.

 • Thành tựu nổi bật về Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2020

  Thành tựu nổi bật về Kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2020

  13-01-2020 13:53

  Xác định năm 2019 là năm “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” để “về đích” vào năm 2020, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tỉnh nhà đã đồng lòng, gắng sức và nỗ lực cao trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

 • Tân Lợi Thạnh đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng cầu, đường nông thôn

  Tân Lợi Thạnh đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng cầu, đường nông thôn

  13-01-2020 13:53

  Năm 2019, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết năm: Diện tích cây dừa và cây ăn quả 1.066ha (đạt 100% so với NQ). Xây dựng gia đình văn hóa đạt 103%, đưa 69 hộ thoát nghèo bền vững (vượt chỉ tiêu 1,36%). Thu hoạch bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm (đạt 100% NQ)…