Lãnh đạo huyện Ba Tri tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Lãnh đạo huyện Ba Tri tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân