Cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập

09/07/2019 - 20:24

Trong năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre được Trung ương giao đầy đủ nguồn vốn để cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020. Đến ngày 30-6-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã cho vay 6.406 hộ gia đình HSSV với số tiền 163.704 triệu đồng, bình quân mỗi hộ vay có dư nợ 25,6 triệu đồng.

Đối tượng được vay vốn: HSSV có hoàn cảnh khó khăn đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

Bộ đội xuất ngũ theo học tại các cơ sở dạy nghề. Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động học nghề. HSSV y khoa có hoàn cảnh khó khăn sau khi tốt nghiệp trong thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Thời gian cho vay: Học đại học khoảng 9 năm. Học cao đẳng: khoảng 7 năm. Học trung cấp: khoảng 5 năm. Học nghề: khoảng 2 năm.

Mức vốn cho vay: Theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ, hiện nay là 15 triệu đồng/năm học.

Lãi suất cho vay: Theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ, hiện nay là 6,6%/năm. Trong trường hợp trả nợ trước hạn được giảm 50% tiền lãi. HSSV trong thời gian học hoặc đã tốt nghiệp tham gia nghĩa vụ quân sự, công an được miễn lãi trong thời gian tại quân ngũ và được kéo dài thời gian trả nợ.

NHCSXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN