Chợ Lách khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

23/08/2019 - 19:46

BDK.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chợ Lách vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2014 - 2019.

Các tập thể, cá nhân nhận thưởng.

Các tập thể, cá nhân nhận thưởng.

Thượng tá Cao Văn Anh - Phó trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đến dự.

Giai đoạn 2014- 2019, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chợ Lách thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh chấp hành qui định phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, an toàn giao thông…góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương; chú trọng công tác tổ chức, quan tâm tập huấn, trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục, xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Hiện có 9 cơ quan, doanh nghiệp được trang bị công cụ hỗ trợ; thực hiện tốt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, xét công nhận tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Có 1 tập thể, 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn huyện có 30/36 lực lượng bảo vệ đã qua tập huấn. 13 đội tự vệ cơ quan, đơn vị. Xây dựng, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện hướng dẫn 2 trường THPT đăng ký đạt mô hình dân vận khéo cấp tỉnh về trường học không ma túy, không bạo lực. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an gắn với tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt mạnh. Năm 2018, toàn huyện có 38/40 cơ quan, đơn vị được công nhận an toàn về an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Cao Văn Anh - Phó Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đề nghị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện Chợ Lách cần kết hợp địa bàn, khu dân cư; nâng chất lực lượng nồng cốt; thực hiện tốt nhiệm vụ tự phòng - tự quản; đảm bảo an ninh mạng; phòng - chống cháy, nổ, tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phối hợp…, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, UBND huyện Chợ Lách khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin, ảnh: Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN