Chợ Lách tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực

12/03/2019 - 22:09

Thời gian qua, tại huyện Chợ Lách, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống có nhiều tiến bộ. Hoạt động nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) đã phục vụ tốt cho phát triển kinh tế tại địa phương. Từ đó, các ngành, các cấp và người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng KH&CN trong đời sống cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đề tài, dự án đã được chuyển giao cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, làm tăng năng suất, chất lượng.

Năm 2019, huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ngành chức năng của huyện sẽ phối hợp với Sở KH&CN mở các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, giống cây trồng; về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng trong lĩnh vực xăng, dầu, gas trên địa bàn huyện. Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bến Tre chuyển giao kỹ thuật, mô hình gắn với các sản phẩm do trung tâm nghiên cứu sản xuất. Mở 10 lớp tập huấn nâng cao chuỗi giá trị của Hợp tác xã chôm chôm và Hợp tác xã cây giống - hoa kiểng, kỹ thuật chăm sóc vườn sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu, kỹ thuật xử lý ra hoa chôm chôm nghịch vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu, kỹ thuật xây dựng và khai thác vườn cây đầu dòng phục vụ sản xuất giống cây ăn trái, kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa cây sầu riêng nghịch vụ.

Nhân rộng mô hình canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ sinh học tại xã Hưng Khánh Trung B, diện tích 5ha. Triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở từ nguồn vốn Sở KH&CN hỗ trợ trong lĩnh vực ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới là mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho hộ sản xuất cây giống và hoa kiểng.

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của huyện Chợ Lách năm 2019 khoảng 400 triệu đồng.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN