Cho phép xả thải vào nguồn nước trên sông Hàm Luông

29/05/2020 - 06:57

UBND tỉnh vừa có quyết định cho phép Công ty cổ phần nuôi trồng thủy sản Hùng Vương - miền Tây (Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) xả thải vào nguồn nước trên sông Hàm Luông. Vị trí xả nước thải tại tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045`, múi chiều 30, thuộc ấp An Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Phương thức xả thải tự chảy, xả đáy ven bờ với chế độ gián đoạn theo chế độ thủy triều. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất trên 17 ngàn m3/ngày đêm. Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải không vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Công ty được phép xả thải trong 3 năm.

UBND yêu cầu Công ty cổ phần nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương - miền Tây tuân thủ các nội dung quy định về xả thải, thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận đúng theo quy định về: vị trí, lưu lượng nước thải, thông số quan trắc… Đồng thời, tổ chức giám sát và lưu trữ kết quả, thông tin giám sát theo quy định. Định kỳ hàng năm phải thực hiện báo cáo hoạt động xả thải đúng quy định.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN