Chủ động phòng, chống bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

06/04/2011 - 07:46

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho các hộ chăn nuôi và góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, TP.Bến Tre đã triển khai đến các ngành chức năng về việc đẩy mạnh các biện pháp thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, từ ngày 1 đến 15-4-2011, các xã, phường thống kê đàn gia súc, gia cầm và thực hiện tiêu độc sát trùng, vệ sinh chuồng trại ở các hộ chăn nuôi gia đình, cơ sở ấp nở, mua bán gia cầm, thủy cầm, các điểm giết mổ gia cầm tập trung…

Năm 2011, TP.Bến Tre phấn đấu tiêm phòng đạt tỷ lệ từ 90%-100% trên tổng đàn gia cầm. Theo thống kê, hiện Thành phố có khoảng 70 ngàn con gia cầm; gia súc khoảng 12 ngàn con và khoảng 14 ngàn con chó, mèo. Theo kế hoạch phân bổ đợt 1, Thành phố sẽ tiếp nhận 93 lít hóa chất để tiến hành tiêu độc trên gia súc, gia cầm.

 

Huỳnh Hoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN