Chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (kỳ 1)

01/01/2020 - 07:16

BDK - Thời gian qua, tỉnh đã chủ động tiếp cận các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Qua đó, đã nhanh chóng đạt được những thành công đáng ghi nhận từ cuộc cách mạng này.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống VNPT-iGate.  Ảnh: PV

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống VNPT-iGate.  Ảnh: PV

Ngay khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và thực hiện chỉ thị như: Kế hoạch số 2002/KH-UBND về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 1350/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Để thực hiện Quyết định số 844/QD-TTg ngày 18-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025, Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND Về việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018 - 2020.

Hoạt động đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg được thực hiện trong từng năm. Nhìn chung, Bến Tre nhận thức rõ vị trí, vai trò, tác động của CMCN 4.0 đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nên không chỉ tăng cường tiếp cận mà còn chủ động tham gia vào cuộc CMCN 4.0.

Hoạt động quản lý hành chính nhà nước đang được số hóa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice tại các đơn vị sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ trao đổi văn bản liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 84% (cấp tỉnh 98%, cấp huyện 82%, cấp xã 71%).

3.693 cán bộ, công chức cấp tỉnh được cấp hộp thư điện tử (bao gồm các đơn vị sự nghiệp) có tỷ lệ đạt 100%, cấp huyện là 3.677 người (bao gồm các đơn vị sự nghiệp) đạt 100%, cấp xã là 3.288 người, tỷ lệ đạt 96,6%.

Tính đến ngày 30-9-2019, tỉnh đã được Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số chuyên dùng cho 196 tổ chức, 586 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 101 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động.

100% thủ tục hành chính của các cơ quan đều được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 2 trên trang thông tin điện tử của tỉnh (www.bentre.gov.vn); cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống VNPT-iGate tại địa chỉ http://motcua.bentre.gov.vn.

Hoạt động quản lý tài chính công đang sử dụng các phần mềm quản lý dùng chung và được kết nối vận hành thông suốt từ trung ương đến địa phương với các chương trình: Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) trong công tác nhập dự toán ngân sách các cấp, truy xuất số thu và thực hiện ngân sách liên thông qua kho bạc; Quản lý đăng ký tài sản nhà nước; Quản lý ngân sách nhà nước 8.0; Quản lý kế toán hành chính sự nghiệp IMAS 10.0; Quản lý thuế tập trung TMS.

Hoạt động y tế đã triển khai phần mềm VNPT-HIS cho 154 cơ sở y tế và hệ thống phần mềm VNPT-Pharmacy kết nối các nhà thuốc. Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý về phổ cập giáo dục - chống mù chữ, quản lý nhân sự PMIS, thống kê giáo dục EMIS, thống kê tiểu học EQMS. Ứng dụng phần mềm quan trắc, tra cứu thông tin quy hoạch, thông tin khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh theo công nghệ WebGIS...

Bảo hiểm xã hội đã đưa vào vận hành các hệ thống phần mềm (hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, quản trị các phần mềm và cơ sở dữ liệu tập trung, hệ thống số hóa hồ sơ lưu trữ điện tử, quản lý email, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống cổng và các dịch vụ công trên cổng, hệ thống chăm sóc khách hàng…). Các sản phẩm bảo hiểm đã triển khai trực tuyến trên ứng dụng ví MoMo, các giải pháp công nghệ ứng dụng trên nền tảng AI và Big Data như chatbox tư vấn bảo hiểm PRUbot hay tương tác với khách hàng thông qua mạng xã hội, website đã triển khai.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN