Chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020

29/06/2020 - 06:52

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid-19 và hạn mặn kéo dài. Song với tinh thần “Bứt phá về đích’, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã chủ động, quyết liệt, đoàn kết, nỗ lực tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nhất định, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Về đại hội đảng các cấp

Các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) đã tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt chủ đề ‘Bứt phá về đích” và 25 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020. Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), với 49.356 ĐV dự học, chiếm 97,73%. Đặc biệt, đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”.

Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp. Đến nay, đã có 621/638 TCĐ cơ sở đã tiến hành ĐH, đạt 97,34%. Các huyện, thành phố và cấp tương đương cơ bản hoàn thành công tác nhân sự, văn kiện ĐH. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng định hướng để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện, nhân sự nhiệm kỳ mới. Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc đã tổ chức thành công ĐH; các đơn vị còn lại sẽ tổ chức đồng loạt trong tháng 7 và kết thúc trong tháng 8-2020.

Về ĐH cấp tỉnh, đến nay đã hoàn thành dự thảo văn kiện, đang triển khai lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng theo kế hoạch. Tiểu ban nhân sự đã họp lần thứ 6 chuẩn bị nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bước 4 tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2; kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, đánh giá tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy nơi cư trú đối với nhân sự dự kiến tham gia Ban Châp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triển khai việc tổ chức bộ máy và phân công, bố trí, luân chuyển, điều động CB, nhất là phục vụ ĐH Đảng bộ các cấp. Đã luân chuyển 2 CB tỉnh về làm CB chủ chốt huyện; điều động 4 CB chủ chốt huyện về ngành tỉnh. Thực hiện xong việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiện toàn tổ chức bộ máy

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ CB, ĐV. Đã có quyết định chỉ định 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu và 8 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Kết quả, toàn tỉnh đã giảm 7 lãnh đạo cấp tỉnh, 72 lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, UBND huyện, chi cục. Trong đó, khối đảng 30, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6, khối nhà nước 36; giảm 36 đơn vị cấp phòng, khối đảng 20, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối nhà nước giảm 11; giảm biên chế 119 trường hợp.

Hoàn thành việc sáp nhập các xã, phường, ấp, khu phố và chủ động triển khai phương án sắp xếp, giải quyết chính sách cho CB, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Đã tinh giản 5 xã, 1 phường, 18 ấp, khu phố. Hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả. Đã bố trí 184 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã.

Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy đã đi dần vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của các cấp trong công tác xây dựng Đảng.

Tập trung triển khai chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy năm 2020. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập 1 đoàn kiểm tra và 1 đoàn giám sát chuyên đề; phân công giám sát thường xuyên 3 TCĐ, 3 ĐV; phân công tác tổ giám sát việc thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận kiểm điểm tự phê bình và phê bình 5 TCĐ và 5 ĐV. Các cấp ủy đã kiểm tra 72 TCĐ và 526 ĐV; giám sát chuyên đề 30 TCĐ và 37 ĐV; Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 27 ĐV. Các TCĐ có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 54 ĐV, trong đó có 19 cấp ủy viên.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục được nâng lên. Từng đơn vị đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, đã cụ thể hóa thành kế hoạch và đăng ký mô hình dân vận khéo các cấp.

Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công ĐH đảng các cấp. Sau ĐH khẩn trương hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, nhằm nhanh chóng chuyển tải nội dung, tinh thần Nghị quyết ĐH Đảng đi vào thực tế cuộc sống.

Ban hành các quy chế hoạt động, thực hiện tốt công tác tư tưởng, phân công cấp ủy viên gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ CB, ĐV nhằm tăng cường tình đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tạo quyết tâm chính trị cao để lãnh  đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐH, tạo bước chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB sau ĐH Đảng các cấp. Tập trung xử lý các vấn đề phát sinh sau ĐH gắn với thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp Nghị quyết năm 2020.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ĐH Đảng bộ các cấp. Tổ chức chào mừng thành công của ĐH gắn với phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn tiếp theo. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết ĐH XI Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam)

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN