Chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XII

26/06/2019 - 06:59

BDK - Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, Báo Đồng Khởi có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đồng chí Phan Văn Mãi trả lời phỏng vấn.

Đồng chí Phan Văn Mãi trả lời phỏng vấn.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW?

- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII yêu cầu các cấp ủy phải chủ động, tập trung xây dựng kế hoạch để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, từ việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện khác cho đại hội. Bên cạnh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp ủy tập trung ổn định tình hình và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác, không vì việc chuẩn bị tổ chức đại hội mà xao lãng các nhiệm vụ khác hay ngược lại.

Các cấp ủy phải nắm được tình hình, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân trong việc tham gia chuẩn bị đại hội để qua đó thu thập được ý kiến đóng góp trí tuệ và đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng.

Chỉ thị yêu cầu đối với nhân sự cần phải đổi mới ít nhất 1/3 trong nhiệm kỳ và thực hiện 3 độ tuổi trong cấp ủy, trong ban thường vụ và phấn đấu là trong thường trực cấp ủy. Thực hiện chủ trương bí thư là chủ tịch HĐND và ở cấp huyện, cấp xã có điều kiện thì thực hiện chủ trương bí thư là chủ tịch UBND. Độ tuổi tham gia cấp ủy, người tham gia cấp ủy lần đầu phải tham gia được hai nhiệm kỳ, ít nhất là trọn một nhiệm kỳ; đối với đồng chí tái cử thì tham gia một nhiệm kỳ, ít nhất là 30 tháng.

Thực hiện bí thư không là người địa phương, đối với Bến Tre sẽ có kế hoạch để đến năm 2025 thì cơ bản bí thư các huyện ủy, thành ủy không là người địa phương và thực hiện thí điểm bầu bí thư tại đại hội. Số lượng đại biểu đại hội không tăng so với nhiệm kỳ trước; phân bổ đại biểu chú ý đến ngành, lĩnh vực quan trọng để gia tăng sự đóng góp của các đại biểu vào quyết định của đại hội.

Thực hiện giảm số lượng ban chấp hành cấp tỉnh, cấp huyện ít nhất là 5% so với nhiệm kỳ trước; đối với cấp xã thì không giảm nữa do trước đây đã giảm rồi. Không nhất thiết là ngành nào, địa phương nào cũng có người tham gia cấp ủy; với số lượng cấp ủy đã được phân bổ thì chọn lựa những ngành, địa phương phù hợp cộng với nhân sự cụ thể để giới thiệu tham gia cấp ủy.

* Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII được triển khai trên địa bàn tỉnh ra sao?

- Đối với Bến Tre, Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, trong đó tiểu ban văn kiện đã họp đến 2 lần để xác định công việc, lên kế hoạch công việc, xây dựng lộ trình và phân công trách nhiệm của từng thành viên trong tiểu ban, cũng như định hướng trong việc xây dựng văn kiện cho cấp huyện và cấp cơ sở. Ngày 26-6-2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đến các đồng chí bí thư cơ sở để quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, thảo luận dự thảo kế hoạch đại hội đảng 3 cấp của tỉnh cũng như triển khai hướng dẫn xây dựng văn kiện, hướng dẫn công tác nhân sự.

Thời gian đại hội đối với cấp cơ sở diễn ra trong quý II-2020 (xã được chọn làm đại hội điểm thì sẽ tổ chức đại hội vào đầu tháng 3-2020), cấp huyện sẽ diễn ra trong quý III-2020 (huyện được chọn làm đại hội điểm sẽ tổ chức trong tháng 6-2020) và dự kiến Đại hội Đảng cấp tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 10-2020.

Hiện tại, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung hướng dẫn cho cấp cơ sở, cấp huyện tiến hành tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; cũng như tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng theo chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội kỳ này, điểm mới trong công tác chuẩn bị văn kiện là phải liên thông từ cấp cơ sở, cấp huyện đến cấp tỉnh, trong đó có những nhiệm vụ từng cấp xác định riêng nhưng cũng có nhiệm vụ phải thống nhất thực hiện từ trên xuống. Theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuẩn bị văn kiện phải bao gồm cả dự thảo nghị quyết đại hội, cũng như chương trình hành động thực hiện những mục tiêu lớn để cùng thảo luận tại đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội phải thực hiện từ việc rà soát quy hoạch cấp ủy sắp tới đến rà soát các tiêu chuẩn, nếu như tiêu chuẩn nào chưa đạt thì tổ chức bồi dưỡng, đào tạo để các nhân sự đảm bảo được tiêu chuẩn, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự để đảm bảo chuẩn bị nhân sự đủ đức, đủ tài một cách chủ động cho nhiệm kỳ sau.

* Xin cảm ơn đồng chí!

“Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc phải nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cho cấp dưới nhằm đảm bảo chủ động trong triển khai kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi)

Quốc Hùng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN