Chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

31/07/2018 - 20:29

BDK - Thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy có văn bản số 777 cụ thể hóa Chỉ thị số 17, có kế hoạch tổ chức đại hội các cấp.

Theo đó, cấp cơ sở dự kiến tổ chức trong tháng 12-2018; cấp huyện trong tháng 4-2019; cấp tỉnh cuối tháng 6-2019; trong đó, chọn xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre tổ chức đại hội điểm cấp xã và chọn huyện Ba Tri tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo chung cho đại hội các cấp và ban tổ chức đại hội cấp tỉnh, thành lập 5 ban chuyên môn gồm: tuyên truyền, văn kiện, nhân sự, tiếp tân, hậu cần.

Theo đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp cần thảo luận và quyết định các nội dung: kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đúng tiến độ và đúng quy trình của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các thành viên tổ chức và thành viên cá nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Phải thật sự là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo không khí phấn khởi, trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

         Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN