Chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

06/12/2018 - 20:53

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Tiến Dũng triển khai các nội dung về phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo tổng điều tra dân số cấp tỉnh, huyện. Ảnh: T. Đồng

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Tiến Dũng triển khai các nội dung về phân công nhiệm vụ ban chỉ đạo tổng điều tra dân số cấp tỉnh, huyện. Ảnh: T. Đồng

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước. Đây là một trong ba cuộc tổng điều tra quy mô toàn quốc, được thực hiện 10 năm/lần nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số, nhà ở trên cả nước và tại từng địa phương.

Nội dung điều tra toàn bộ bao gồm thông tin về dân số như: thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, tuổi), mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, tình hình đi học, trình độ học vấn, trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc biết viết, tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh của trẻ em. Thông tin về nhà ở của hộ gồm: tình trạng nhà ở hiện tại, quy mô diện tích nhà, kết cấu nhà, vật liệu xây dựng, năm đưa vào sử dụng.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn dân cư trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 1-4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, hiện cấp tỉnh đã hoàn thành các bước tổ chức, chuẩn bị cho tổng điều tra và đang tập trung cho công tác triển khai, tập huấn phương án, cách thức thực hiện đến cấp huyện, xã.

T. Đồng (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN