Chung sức, đồng lòng trong phòng chống hạn mặn

10/04/2020 - 07:05

BDK - Tháng 4-2016, hưởng ứng phát động của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có Kế hoạch số 94 về phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” triển khai trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều cụ thể hóa việc triển khai thực hiện. Đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có văn bản về việc phối hợp phòng chống, ứng phó xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020.

Hỗ trợ dụng cụ trữ nước mưa cho người dân huyện Ba Tri. Ảnh: T. Huyền

Hỗ trợ dụng cụ trữ nước mưa cho người dân huyện Ba Tri. Ảnh: T. Huyền

Trên cơ sở đó, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những ảnh hưởng của hạn mặn. Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tận dụng địa thế của từng địa phương, của từng hộ gia đình dự trữ nước mưa, nước ngọt trong các ống hồ, mái, lu, bồn chứa, túi chứa nước, đào hố trải bạt, ngăn chứa nước ngọt trong ao, mương vườn, đập cục bộ từng khu vực.

MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ thêm dụng cụ chứa nước của các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và gia chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Qua thực hiện phong trào, đến nay có 100% hộ dân có dụng cụ trữ nước. Trong đó có gần 340 ngàn hộ tự trang bị và trên 27 ngàn hộ được hỗ trợ đủ dụng cụ trữ nước; có 15.271 hộ nghèo, 15.215 hộ cận nghèo và 5.019 hộ chính sách khó khăn có đủ dụng cụ trữ nước phục vụ trong sinh hoạt. Ngoài ra, có nhiều cơ sở thờ tự tự xây thêm hồ, ống xi-măng, khoan giếng… để trữ nước mưa, nước ngọt, phòng khi có hộ thiếu nước ngọt sinh hoạt thì hỗ trợ. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho tỉnh trên 18 tỷ đồng để phòng chống hạn mặn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh cho biết, thời gian qua, việc triển khai phong trào “Đồng khởi trữ nước mưa, nước ngọt” được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội quan tâm, quyết liệt triển khai thực hiện, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều mô hình, cách làm hay trong vận động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt được các địa phương triển khai thực hiện, từ đó đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tận dụng ao, hồ, mương vườn, trải bạt, đắp đê bao cục bộ, xây ống hồ xi-măng, sử dụng túi nylon... để trữ nước ngọt. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước phục vụ cho chăn nuôi gia súc - gia cầm, nước tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Vận động mọi nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tự trang bị thêm dụng cụ chứa nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí, đảm bảo mỗi nhà đều có đủ dụng cụ chứa nước ngọt đáp ứng được sinh hoạt trong mùa hạn mặn.  

  Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN