Chuyển biến sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

22/04/2019 - 07:02

BDK - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 27-2-2017. Đến nay, sau 2 năm thực hiện, việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt được những kết quả quan trọng.

Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai quán triệt theo hình thức trực tuyến.

Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai quán triệt theo hình thức trực tuyến.

Từ những việc cần làm ngay

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Võ Văn Kiệt cho biết: Qua 2 năm thực hiện NQTW 4, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ Khối đã nâng cao nhận thức, chấn chỉnh phát ngôn, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tinh thần tự phê bình, phê bình được phát huy trên tình đoàn kết, gắn bó cùng tiến bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên nhiều mặt. Một số biểu hiện suy thoái được ngăn chặn, vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng hơn. Cấp ủy cơ quan, đơn vị quan tâm rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc phê bình góp phần phòng ngừa sai phạm.

Cùng quan điểm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương cho rằng, thành quả nổi bật trong thực hiện NQTW 4 là hiệu quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Với hình thức triển khai trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở đã giúp các địa phương tiếp cận thông tin từ Trung ương, những người trực tiếp tham gia biên soạn tài liệu. Từ đó, báo cáo viên đưa chủ trương, nghị quyết đến với quần chúng nhân dân dễ dàng hơn. Dân được tương tác trực tiếp để nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục được việc biên soạn tài liệu quá dài, không phù hợp đối tượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác giờ đã không còn là khẩu hiệu mà trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

 Bí thư Huyện ủy Ba Tri Nguyễn Văn Tuấn cho biết: “Qua 2 năm thực hiện NQTW 4, Chương trình hành động số 21-CTr/TU, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt hơn, dấu hiệu suy thoái được đẩy lùi. Việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên có hiệu quả hơn. Những biểu hiện cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng giảm. Qua đó, công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị của huyện Ba Tri ngày càng tốt hơn”.

Giải pháp cho thời gian tới

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp, một trong 4 nội dung quan trọng của NQTW 4 là công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của ngành; đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. Ngay sau Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tỉnh đã quan tâm công tác này, thông qua việc ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Qua sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm dần qua từng năm. Cụ thể, năm 2016 có 241 đảng viên vi phạm; năm 2017 có 157 đảng viên; năm 2018 có 136 đảng viên. Từ đây cho thấy, tác dụng của NQTW 4 đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng rất tích cực. Cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả. So với 3 năm về trước, tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật giảm 41%; đơn thư tố cáo giảm 65%; khiếu nại giảm 43%.

“Thời gian tới, các cơ quan có liên quan cần tăng cường công tác phối hợp, sâu sát hơn, tích cực hơn trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp Tỉnh ủy thực hiện công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Qua đó, góp phần kéo giảm 5% đảng viên vi phạm kỷ luật theo Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị.

 Cùng quan điểm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong cho rằng, để công tác kiểm tra, giám sát phản ánh đúng thực chất, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần giám sát như thế nào cho hiệu quả. Đa dạng hóa kênh thông tin để nắm đối tượng giám sát. Từ nhiều nguồn thông tin, lãnh đạo sẽ chọn lọc những thông tin đúng đắn, chính xác, tư liệu rõ ràng để xem xét đánh giá vấn đề đúng thực chất. Từ đó, công tác giám sát mới có tác dụng ngăn ngừa sai phạm.

Theo bà Nguyễn Trúc Hạnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Kết quả thực hiện NQTW 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII dựa vào nhiều yếu tố. Trong đó có tính tự giác của cá nhân đảng viên, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đây là hai yếu tố điều chỉnh hành vi của mỗi người. Tuy nhiên, trong thực tế, tính tự giác chưa được phát huy cao và sự nêu gương của cán bộ chủ chốt cũng chưa mang tính tiên phong. Chính vì thế cần phải có vai trò quản lý đảng viên của chi bộ, thông qua tăng cường kiểm tra, giám sát. Do đó thời gian tới, để NQTW 4 thật sự đi vào cuộc sống cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cán bộ chủ chốt, vai trò quản lý đảng viên của chi bộ.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 21 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thể hiện quyết tâm hơn, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tự soi mình và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm trong nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vai trò nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ hơn. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm hơn. Tính đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 7.022/8.500, đạt 82,61% so với Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN