Chuyển biến tích cực từ Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp

06/05/2019 - 06:49

BDK - Sau 3 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN), huyện Châu Thành đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Số DN thành lập mới tăng, việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững từng bước đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương tại Ngày hội “Khởi nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động” của huyện.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương tại Ngày hội “Khởi nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động” của huyện.

Chú trọng truyền thông

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban tư vấn KN và phát triển DN do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban. Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện Chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN. Ban chỉ đạo thành lập 4 tổ gồm: Tổ hỗ trợ sinh kế, Tổ truyền thông, Tổ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và Tổ xúc tiến đầu tư và KN. Huyện chú trọng công tác truyền thông và xem đây là giải pháp hiệu quả để thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU.

Bà Hồ Thị Lan Hương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cho biết: Bằng nhiều phương pháp, công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên, liên tục qua hệ thống cổ động trực quan và trên sóng phát thanh, bản tin sinh hoạt nội bộ. Trong đó, ngành thuế tăng cường đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và hướng dẫn các thủ tục hành chính thuế, nhất là các quy định mới được ban hành hoặc sửa đổi bổ sung; công khai bộ thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể (HKD) tại Chi cục Thuế và tại UBND các xã, thị trấn; thực hiện việc tuyên truyền và áp dụng hình thức kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử đến tất cả các DN thuộc Chi cục Thuế quản lý. Hội Nông dân (HND) các cấp tập trung tuyên truyền Chương trình số 10-CTr/TU gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. 

“Huyện Đoàn phối hợp với ngành giáo dục tổ chức truyền thông về Chương trình số 10-CTr/TU tại xã Thành Triệu, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện. Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 165 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với UBND huyện, các hội, đoàn thể tuyên truyền và tổ chức thành công Ngày hội KN, việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018. Đây là hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân giới thiệu những ý tưởng, dự án KN, thể hiện khát vọng làm giàu của bản thân” - Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Trúc Việt cho biết.

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đổi mới trong công tác tuyền thông, sau 3 năm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, huyện có 214 DN được thành lập mới, nâng tổng số toàn huyện có 435 DN, tăng 43,7% so với cùng kỳ; 1.539 HKD mới, nâng tổng số 4.638 và 9 HTX. Thực hiện Đề án sinh kế, huyện có 634/1.059 hộ thoát nghèo, chiếm 59,86%, còn 425 hộ tiếp tục thực hiện.

Giải pháp trong thời gian tới

Theo Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc, có được kết quả này là nhờ có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác truyền thông. Công tác vận động HKD lên DN được tập trung thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Lãnh đạo huyện, các ngành thường xuyên tổ chức đối thoại với các DN về chính sách thuế, các thủ tục về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, giúp DN thực hiện tốt các chính sách thuế; đồng thời, tư vấn, hướng dẫn về quy trình, thủ tục kê khai nộp thuế, báo cáo thuế… cho các DN.

Bàn giải pháp thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc cho biết: Các ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình số 10-CTr/TU qua bản tin nội bộ, đài truyền thanh của huyện, xã, thị trấn, các buổi họp tổ nhân dân tự quản. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN và các nhà đầu tư. Tập trung rà soát, tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng các ý tưởng, dự án KN khả thi để giới thiệu về Hội đồng Tư vấn KN và phát triển DN, Quỹ đầu tư KN tỉnh xem xét, hỗ trợ. Tiếp tục rà soát số HKD đủ điều kiện chuyển lên DN để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ lên DN. Cùng với đó,  chú trọng hỗ trợ các DN KN; hỗ trợ DN phát triển mạnh lên thành DN dẫn đầu và vận động thành lập tổ hợp tác, HTX.

“Huyện tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tư vấn hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, đề xuất ý tưởng sản xuất, kinh doanh từ những việc đơn giản nhất, xây dựng kế hoạch để tiếp cận các chương trình, dự án, Quỹ hỗ trợ tạo sinh kế thoát nghèo bền vững. Thường xuyên rà soát các hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án sinh kế có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh để có biện pháp hỗ trợ đầu tư thêm vốn; đồng thời, hướng dẫn người dân về kỹ thuật để triển khai đạt kết quả. Đẩy mạnh công tác tư vấn, giáo dục định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; trong đó, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động” - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.

Từ nay đến 2020, huyện sẽ thành lập mới 147 DN; 26 tổ hợp tác, 6  HTX. Hỗ trợ 1.000 hộ nghèo, cận nghèo tham gia thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo. Vận động 200 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Tổ chức “Cà phê DN” 2 tháng/lần. Tổ chức 4 cuộc đối thoại với HKD đủ điều kiện chuyển lên DN. Tổ chức 2 cuộc họp mặt DN nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN