Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết số 02

17/07/2017 - 07:39

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02 về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy xã An Nhơn (Thạnh Phú) đã xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV).

Làm tốt việc quán triệt, triển khai

Để thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai, quán triệt cho toàn thể CB, ĐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân để thống nhất thực hiện. Đồng thời xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa về nâng cao vai trò của công tác nội chính giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện giai đoạn 2017 - 2020. Bên cạnh đó, 10/10 chi bộ trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch riêng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, gắn với từng chức năng, nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Lê Mộng Linh cho biết: Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 02 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ CB, ĐV. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB, ĐV được nâng lên; việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội và những chủ trương chỉ đạo cấp trên luôn thực hiện tốt; công tác xây dựng chính quyền có bước chuyển biến tích cực. Công tác vận động quần chúng được quan tâm đúng mức, các phong trào địa phương được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khảo sát và xác định được từng điểm yếu của mỗi chi bộ, từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương; việc nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, CB, ĐV được thực hiện nghiêm túc.

Thể hiện tinh thần tiến công

Trong 7 nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 02 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng, Đảng ủy xã An Nhơn đăng ký thực hiện mô hình xây dựng Chi bộ ấp An Bình trong sạch vững mạnh toàn diện giai đoạn 2017 - 2020. Mô hình được sự thống nhất cao trong Đảng bộ và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn ấp An Bình.

Theo Đảng ủy xã An Nhơn, thay vì lấy phương án “an toàn” là chọn một chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền để xây dựng mô hình nhưng Đảng ủy chọn một chi bộ ấp chưa có nhiều thành tích để dồn sức tập trung lãnh đạo thực hiện, xây dựng thêm một chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện.

Bí thư Chi bộ ấp An Bình Lê Văn Võ cho biết: Nếu nhìn về xuất phát điểm trong triển khai thực hiện mô hình xây dựng chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện thì An Bình còn khá khiêm tốn. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết trong chi bộ và phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị ở cơ sở, Chi bộ ấp An Bình sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Từ thực trạng ở cơ sở, Chi bộ ấp An Bình đã xây dựng kế hoạch, trong đó xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong thực hiện kế hoạch, chi bộ đặt ra một số mục tiêu quan trọng như: 100% đảng viên trong chi bộ đăng ký, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm; 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết là người đi đầu trong các phong trào, có mối quan hệ mật thiết, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới…

Có thể nói, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, đã tạo được chuyển biến bước đầu ở các tổ chức đảng nói chung và ở Đảng bộ xã An Nhơn nói riêng. Từng bước Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN