Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài