Hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP