• Hội nghị triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử

  Hội nghị triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử

  21-11-2019 19:00

  Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), dịch vụ thuế điện tử và đối thoại doanh nghiệp (DN) năm 2019. Có 580 DN tham dự là những DN do Cục Thuế tỉnh quản lý.

 • Người nộp thuế sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và nộp thuế điện tử

  Người nộp thuế sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và nộp thuế điện tử

  10-11-2019 20:23

  Kể từ ngày 25-11-2019, Cục Thuế tỉnh triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ eTax (thuedientu.gdt.gov.vn): khai thuế điện tử - TĐT (nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp TĐT (nopthue.gdt.gov.vn) thay thế cho việc khai TĐT iHTKK và nộp TĐT.

 • Tuyên dương 280 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018

  Tuyên dương 280 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018

  24-10-2019 06:50

  Ngày 23-10-2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương thành tích các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018.

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (tt)

  Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (tt)

  09-10-2019 06:28

  Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã bổ sung thêm quy định về: Cấu trúc mã số thuế (MST); Việc cấp MST; Đăng ký thuế bao gồm những thủ tục nào giúp minh bạch hóa công tác đăng ký thuế, thực hiện thống nhất trong nội bộ cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan.

 • Hợp nhất 8 Chi cục Thuế huyện, thành phố thành 4 Chi cục Thuế khu vực

  Hợp nhất 8 Chi cục Thuế huyện, thành phố thành 4 Chi cục Thuế khu vực

  30-09-2019 19:02

  Ngày 30-9-2019, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành lập các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

  Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

  12-09-2019 20:39

  Ngày 13-6-2019, Luật Quản lý thuế (QLT) số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1-7-2020. Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung Luật QLT 2006. Cục Thuế tỉnh đăng tải nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật QLT số 38/2019/QH14 như sau:

 • Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế

  Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế

  15-07-2019 20:16

  Ngày 15-7-2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đến dự.

 • Chính sách thuế mới về lệ phí trước bạ

  Chính sách thuế mới về lệ phí trước bạ

  10-07-2019 07:26

  Ngày 9-4-2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ (LPTB). Cục Thuế tỉnh đăng tải nội dung sửa đổi như sau:

 • Quy định mới về đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông

  Quy định mới về đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông

  13-06-2019 20:19

  Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã (HTX) và nâng cấp hệ thống đăng ký thuế phục vụ thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX qua hệ thống.

 • Một số nội dung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Một số nội dung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt

  22-05-2019 06:56

  Ngày 1-2-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  11-04-2019 19:52

  Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28-4-2016 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN, Cục Thuế tỉnh đăng tải một số điều Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa để tổ chức và cá nhân DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh biết và thực hiện.

 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  10-03-2019 20:21

  Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện QTT năm 2018 tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi QTT, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến QTT năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (http: www.gdt.gov.vn) trong tháng 3-2019, bắt đầu từ ngày 6-3-2019.