Người nộp thuế sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và nộp thuế điện tử

Người nộp thuế sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và nộp thuế điện tử

 • Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế

  Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế

  15-07-2019 20:16

  Ngày 15-7-2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đến dự.

 • Chính sách thuế mới về lệ phí trước bạ

  Chính sách thuế mới về lệ phí trước bạ

  10-07-2019 07:26

  Ngày 9-4-2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15-11-2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ (LPTB). Cục Thuế tỉnh đăng tải nội dung sửa đổi như sau:

 • Quy định mới về đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông

  Quy định mới về đăng ký thuế của hợp tác xã theo hình thức liên thông

  13-06-2019 20:19

  Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã (HTX) và nâng cấp hệ thống đăng ký thuế phục vụ thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX qua hệ thống.

 • Một số nội dung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt

  Một số nội dung mới về thuế tiêu thụ đặc biệt

  22-05-2019 06:56

  Ngày 1-2-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

  11-04-2019 19:52

  Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28-4-2016 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN, Cục Thuế tỉnh đăng tải một số điều Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa để tổ chức và cá nhân DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh biết và thực hiện.

 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  10-03-2019 20:21

  Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện QTT năm 2018 tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi QTT, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến QTT năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (http: www.gdt.gov.vn) trong tháng 3-2019, bắt đầu từ ngày 6-3-2019.

 • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

  22-02-2019 08:11

  Cục Thuế tỉnh tổ chức triển khai hướng dẫn quyết toán thuế (QTT) thu nhập cá nhân (TNCN) 2018 và đối thoại với tổ chức, cá nhân người nộp thuế (NNT) vào đầu tháng 3-2019 và hỗ trợ QTT TNCN thông qua ứng dụng công nghệ thông tin khi tổ chức, cá nhân NNT có yêu cầu.

 • Thông báo về lệ phí môn bài năm 2019

  Thông báo về lệ phí môn bài năm 2019

  10-01-2019 22:17

  Lệ phí môn bài (LPMB) năm 2019 được thực hiện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4-10-2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về LPMB.

 • Tập trung nhiệm vụ, giải pháp về chống thất thu thuế

  03-01-2019 20:25

  Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2018 là 3.601 tỷ đồng, chỉ đạt 97,32% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương hụt thu 99 tỷ đồng.

 • Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119 của Chính phủ

  Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119 của Chính phủ

  11-12-2018 19:39

  Cục Thuế tỉnh điểm lại một số điểm mới nổi bật về hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ quy định đối với những đối tượng thuộc trường hợp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT cần lưu ý những mốc thời gian, 10 nội dung, nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng HĐĐT sau đây:

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

  08-11-2018 20:52

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 12-9-2018, nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt lưu tâm.

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

  Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

  07-10-2018 20:14

  Ngày 12-9-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định ban hành đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính thuế giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ