Chuyển quyền sử dụng đất phải ghi đủ tên thành viên của hộ

23/04/2019 - 21:05

Cử tri xã Lương Phú (Giồng Trôm) phản ánh về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ): một số trường hợp người dân khi làm hồ sơ chuyển quyền hoặc tặng, cho QSDĐ đối với đất cấp cho hộ gia đình, khi những người trong hộ gia đình làm hợp đồng ủy quyền đã ghi đầy đủ tên các thành viên của hộ. Tuy nhiên, khi làm hợp đồng chính thức, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu phải ghi đủ tên thành viên của hộ vào hợp đồng chính thức mặc dù đã có hợp đồng ủy quyền kèm theo. Thủ tục này gây phiền hà cho người dân. Qua tìm hiểu hồ sơ các trường hợp tương tự của người dân các huyện khác thì không có yêu cầu như vậy. Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có quy định chung về thủ tục hồ sơ thực hiện chuyển nhượng, tặng cho đối với đất cấp QSDĐ cho hộ gia đình để thực hiện thống nhất trong tỉnh.

UBND tỉnh trả lời: Nội dung của hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại Điều 398, 500, 562 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo đó, trong hợp đồng phải thể hiện đầy đủ bên ủy quyền và bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Vì đây là nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh nên trong hợp đồng chuyển nhượng cũng phải thể hiện đầy đủ thông tin bên ủy quyền, bên được ủy quyền và kèm theo hợp đồng ủy quyền. Do vậy, việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh yêu cầu phải ghi đủ tên thành viên của hộ vào hợp đồng, mặc dù đã có hợp đồng ủy quyền kèm theo là đúng quy định.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN