Con ngoài giá thú vẫn được hưởng thừa kế

22/09/2019 - 19:10

Bà Nguyễn Thị Đào (huyện Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu và có 2 con chung đã trên 15 tuổi. Gần đây, chồng tôi cho biết ông ấy có con trai ngoài giá thú với một người phụ nữ khác. Đứa con riêng này nay đã 8 tuổi, giấy khai sinh mang họ của mẹ cháu. Xin hỏi: Vợ chồng tôi có nhiều tài sản. Vợ chồng tôi có phải chia tài sản cho đứa con riêng của chồng tôi không?

Thắc mắc của bà được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ, đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình, được quy định tại luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan.

Mặt khác, tại Khoản 4, Điều 69 của luật này cũng quy định cha mẹ không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha, mẹ.

Như vậy, theo quy định trên thì con trai, con gái, con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.

Tuy nhiên, luật không quy định cha mẹ phải “chia tài sản” cho con khi cha mẹ còn sống, luật chỉ quy định về quyền thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế (người có tài sản chết) hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự như sau:

a/ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b/ Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c/ Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết…

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Con riêng của chồng bà Đào thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, người con này chỉ được hưởng thừa kế phần di sản của chồng bà chứ không được hưởng thừa kế di sản chung của vợ chồng. Để được hưởng phần di sản thừa kế theo pháp luật của cha mình thì người con riêng của chồng bà Đào phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh là con của chồng bà.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN