Công đoàn cơ sở Trường THCS An Khánh nhận cờ xuất sắc

09/10/2019 - 06:28

BDK - Năm học 2018-2019, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THCS An Khánh (xã An Khánh, huyện Châu Thành) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Châu Thành đã thực hiện đồng bộ các hoạt động của công đoàn (CĐ) và đem lại hiệu quả thiết thực. CĐCS của trường đã vinh dự nhận cờ xuất sắc khối THCS của LĐLĐ tỉnh.

Công đoàn cơ sở Trường THCS An Khánh nhận cờ xuất sắc khối THCS. Ảnh: PV

Công đoàn cơ sở Trường THCS An Khánh nhận cờ xuất sắc khối THCS. Ảnh: PV

“3 công khai”, “4 kiểm tra”

Trường THCS An Khánh có tổng số 31 cán bộ, giáo viên và nhân viên (CBGV&NV), 100% là đoàn viên CĐ. CBGV&NV nhà trường nỗ lực trong công tác giảng dạy và sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động do CĐ tổ chức, phát động.

Ban Chấp hành CĐCS đã quan tâm công tác tuyên truyền và vận động CBGV&NV chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 7-7-2005 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ luật Lao động, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Giáo dục, nội quy, quy chế của nhà trường...

CĐ phối hợp với chính quyền và nhân viên chuyên trách thư viện tổ chức tuyên truyền “Ngày pháp luật”, bổ sung tủ sách pháp luật; phổ biến, giới thiệu các văn bản, chế độ, chính sách có liên quan đến CBGV&NV; tổ chức thi viết về cuốn sách yêu thích nhất cho học sinh.

CĐ phối hợp với chính quyền giám sát việc tuyển dụng viên chức, việc thực hiện các chế độ, chính sách như: nâng lương đúng hạn, nâng lương trước hạn, chế độ phụ cấp, phụ cấp thâm niên trong ngành; cách tính trả tiền thêm giờ đảm bảo đầy đủ, đúng và kịp thời. Đồng thời, nhà trường thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Nhà trường thực hiện hiệu quả “3 công khai” (công khai chất lượng giáo dục; điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo; thu chi tài chính), “4 kiểm tra” (kiểm tra việc phân bổ và sử dụng nguồn ngân sách giáo dục, thu và sử dụng kinh phí nhà trường, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường, thực hiện kiên cố hóa trường lớp) theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7-5-2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra tiêu cực.

CĐ phối hợp tổ chức cho đảng viên, CBGV&NV đăng ký thực hiện phong trào quần chúng, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong sinh hoạt CĐ, cơ quan, đơn vị theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, có sơ kết, tổng kết đánh giá.

CĐ phối hợp với chính quyền tham mưu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Kết quả đã huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục; năm học 2018-2019, vận động được 196,711 triệu đồng.

CBGV&NV tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Hai không”, nêu cao trách nhiệm và lòng nhân ái trong mọi hoạt động của nhà trường. Trường đã đưa cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Hai tốt” vào tiêu chí đánh giá thi đua của cá nhân và tập thể. CBGV&NV tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, đơn vị văn hóa, góp phần xây dựng xã văn hóa tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới. 100% CBGV&NV treo ảnh Bác Hồ trong nhà.

Chăm lo cho đoàn viên

CĐ đã phối hợp với chính quyền tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên CĐ, CBGV&NV nhà trường. Phát động phong trào “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu 1 học sinh nghèo, học sinh có nguy cơ bỏ học”, góp phần hạn chế việc lưu ban, bỏ học đem lại hiệu quả tốt.

CĐ duy trì các hình thức tương trợ trong CBGV&NV, đóng góp 100 ngàn đồng/người/tháng. CBGV&NV có hoàn cảnh khó khăn được xem xét cho hốt trước. CBGV&NV nữ hình thành thêm hụi tương trợ, đóng 50 ngàn đồng/người/tháng, giúp đỡ nữ đoàn viên CĐ vượt qua khó khăn.

Năm học 2018-2019, CĐ đề nghị trợ cấp khó khăn cho 2 CĐ viên, số tiền 1,2 triệu đồng. CĐ tổ chức thăm hỏi 21 trường hợp (12,09 triệu đồng), tang chế 8 trường hợp (27,5 triệu đồng), tổ chức sinh nhật hàng tháng cho 31 CBGV&NV... Giới thiệu cho CBGV&NV tiếp cận nguồn vốn vay từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP với số tiền 330 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

CĐ phối hợp với nhà trường tổ chức mở lớp dạy nghề đan giỏ dây nhựa trong CBGV&NV và trong học sinh, tạo điều kiện gây quỹ lớp và có thêm thu nhập. CBGV&NV nhà trường tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, hưởng ứng các phong trào, vận động Quỹ “Mái ấm CĐ” với số tiền 9,3 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo năm 2018: 5,536 triệu đồng, Quỹ vì trẻ thơ 2018: 5,607 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 2018: 900 ngàn đồng, Quỹ tương tế và tình nghĩa ngành 3,59 triệu đồng...

Với những kết quả đạt được năm học 2018-2019, Ban Chấp hành CĐCS  Trường THCS An Khánh đã tự chấm và được LĐLĐ huyện, tỉnh phúc tra công nhận: 2/2 tổ CĐ vững mạnh, Ủy ban Kiểm tra xếp loại xuất sắc, Ban Nữ công xếp loại tốt, nội dung các tiêu chuẩn của CĐ đạt 100 điểm, xứng đáng được nhận cờ xuất sắc khối THCS của LĐLĐ tỉnh.

Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN