Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương 108 cá nhân điển hình tiên tiến

29/06/2020 - 19:40

BDK.VN - Ngày 29-6-2020, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) lần thứ III giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Đặng Thị Phượng.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận giấy chứng nhận của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận giấy chứng nhận của Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: Ánh Nguyệt

Từ 2016 - 2020, phong trào thi đua do CĐ phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ đó, đưa ra được các chương trình, nội dung, nhiệm vụ sát yêu cầu thực tiễn nên việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

5 năm qua đã có 19.215 lượt cán bộ CCVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 2.840 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 106 đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tương đương. Đặc biệt, có 26 cá nhân được UBND tỉnh và Chính phủ trao tặng các danh hiệu thi đua. Ngoài ra, có 926 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và có 694 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Dịp này, có 108 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong CCVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020 được nhận giấy chứng nhận, có 5 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 được nhận giấy khen của CĐVC tỉnh.

* Sáng 29-6-2020, Sở Y tế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh lần thứ X (2020 - 2025). Có trên 100 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.

Cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phan Hân

Cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phan Hân

Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong ngành. Toàn ngành có 18 tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 tập thể nhận bằng khen của Bộ Y tế, 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng III, 59 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 65 cá nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh, giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông, nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Dịp này, Phó giám đốc Sở Y tế Võ Hồng Khanh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn ngành y tế. Đồng thời lưu ý: Các đơn vị, cá nhân tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng và tinh thần chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Ánh Nguyệt - Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN