Công tác phối hợp ngày càng hiệu quả

19/04/2017 - 07:08

Ngày 18-4-2017, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp với Huyện ủy: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đến dự.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy 3 huyện biên giới biển đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới biển tỉnh nhà.

 Năm qua, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 3 huyện biên giới biển vừa toàn diện, vừa cụ thể và chặt chẽ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác biên phòng trong tình hình mới. Việc phối hợp được thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Quá trình thực hiện quy chế trong năm qua có sự phối hợp chặt chẽ hơn, đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 258 “Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng viên thuộc đảng bộ đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp các xã biên giới biển”, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đảng ủy 3 đồn biên phòng và đảng ủy 10 xã biên giới biển tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng và giới thiệu được 54 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 64 chi bộ ấp. Qua đó giúp cho đảng ủy 3 đồn biên phòng và đảng ủy 10 xã biên giới biển có biện pháp quản lý, phát hiện, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót, củng cố cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam lưu ý một số nội dung cần thực hiện thời gian tới. Theo đó, cần tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy khu vực biên giới biển; chú trọng nguồn nhân lực cho nghề biển, phát triển kinh tế biển đảo bền vững; quan tâm các chương trình, dự án trên khu vực biên giới biển của tỉnh; phối hợp làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 258-QĐ/TU; Chỉ thị số 01 ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân. Thực hiện đề án của Chính phủ về “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Nghị quyết số 03 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới biển.

Đảng ủy BĐBP phối hợp tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, đối sách trong bảo vệ chủ quyền vùng biển...; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng các đơn vị cơ sở BĐBP thành điểm sáng văn hóa ở khu vực biên giới.

Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN