Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

31/12/2018 - 08:06

Tuyên truyền pháp luật tại buổi họp tổ nhân dân tự quản. Ảnh: H.Đ

Tuyên truyền pháp luật tại buổi họp tổ nhân dân tự quản. Ảnh: H.Đ

Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ và tích cực của các ngành, đoàn thể. Hình thức, nội dung tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương về công tác này: Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW, Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành… Theo đó, các cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện, UBND cấp xã đã đưa nội dung thực hiện vào kế hoạch PBGDPL hoặc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân về nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp. Đồng thời, có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2017 và 2018.

Song song đó, các ngành chức năng đã tổ chức tọa đàm, thảo luận các giải pháp hạn chế việc chơi hụi có lời, vay tiền tín dụng đen; tìm các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đặc biệt, lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp với cơ quan báo, đài và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông; tuyên truyền pháp luật về biển - đảo, bảo vệ chủ quyền biên giới biển của Tổ quốc, tín ngưỡng tôn giáo nhằm nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật và cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ xấu.

Năm 2018, công tác PBGDPL được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: hội nghị, tọa đàm, họp sinh hoạt định kỳ tổ nhân dân tự quản, hội thi, phát tờ rơi; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã; tuyên truyền qua các mô hình như: “Câu lạc bộ Pháp luật”, “Tiếng loa an ninh”, “Câu lạc bộ Hướng thiện”...  Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được thực hiện tại hầu hết các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở (sử dụng phần mềm VNPT-Ioffice), giúp các thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện ổn định và thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, báo điện tử...). Đặc biệt, Chuyên đề sinh hoạt tổ nhân dân tự quản đăng trên Báo Đồng Khởi hàng tháng đã kịp thời chuyển tải chủ trương của tỉnh sâu rộng trong nhân nhân.

Năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (toàn tỉnh hiện có 192 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 173 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và hơn 3,3 ngàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã). Các ngành chức năng tỉnh, huyện đã quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho hơn 6,4 ngàn hòa giải viên ở cơ sở (trong năm, đã hòa giải thành 1.391/1.578 vụ việc tiếp nhận, đạt kết quả 90%). Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Năm 2019, công tác tuyên truyền, PBGDPL được các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trong đó, có sự đổi mới về hình thức, giải pháp tuyên truyền nhằm đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN