Cụm thi đua Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

20/11/2019 - 12:58

Bộ CHQS tỉnh Bến Tre tiến hành bàn giao cụm trưởng cụm thi đua năm 2020 cho Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.

Bộ CHQS tỉnh Bến Tre tiến hành bàn giao cụm trưởng cụm thi đua năm 2020 cho Bộ CHQS tỉnh Cà Mau.  

Ngày 19-11-2019, tại Bộ Chỉ huy Quân sự  (CHQS) tỉnh Cà Mau, cụm thi đua Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Năm 2019, hoạt động thi đua trong lực lượng vũ trang các tỉnh thuộc Quân khu 9 được duy trì thường xuyên, liên tục, có nề nếp. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Gắn phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 Qua phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khen thưởng 289 tập thể, 579 cá nhân, đề nghị Bộ Quốc phòng và Quân khu khen thưởng 87 tập thể, 138 cá nhân; khen thưởng theo thẩm quyền 2661 tập thể, 6389 cá nhân…

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN