Cụm thi đua sông Tiền tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018

28/11/2018 - 18:51

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đặng Thạch

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đặng Thạch

Ngày 28-11-2018, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Cụm thi đua Lực lượng vũ trang  5 tỉnh sông Tiền (Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh) do Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang làm cụm trưởng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018. 

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Phó chính ủy Quân khu 9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải đến dự.

Trong năm 2018, hoạt động thi đua của các đơn vị được duy trì thường xuyên, liên tục, có nền nếp, nhất là việc tổ chức phân chia cụm và ký kết thi đua ở cấp cơ sở sát với yêu cầu nhiệm vụ. Hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong TĐQT, phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua tổng kết, phong trào TĐQT của các tỉnh đều đạt và vượt các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, đạt hiệu quả thiết thực; kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của toàn cụm. Các tỉnh tiến hành giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, đảm bảo đạt 100% quân số, nội dung, thời gian. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt kết quả tốt. Công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật luôn được đảm bảo.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ CHQS các tỉnh đã tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị về trên khen thưởng cho 973 tập thể, 2.134 cá nhân.

Bên cạnh kết quả, vẫn còn một số hạn chế như: Một số nơi chưa quan tâm đúng mức, chất lượng, hiệu quả chưa cao việc phát động và tổ chức thi đua trong lực lượng dân quận tự vệ, dự bị động viên ở cấp xã. Phong trào thi đua tuy có đột phá ở từng lĩnh vực, từng mặt công tác và tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu nhưng sự chuyển biến có nơi còn chậm. Mục tiêu thi đua xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật chưa đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Toàn cụm còn để xảy ra 27 trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật và mất an toàn trong tham gia giao thông.

Hội nghị cũng đã đưa ra những tham luận và báo cáo điển hình bằng video clip để các tỉnh trong cụm học hỏi và làm theo; đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân nhấn mạnh: “Phong trào thi đua của cụm có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, đã tập trung đột phá trên từng lĩnh vực, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, các thành viên trong cụm cần xác định rõ nội dung đột phá phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, các tỉnh cần trao đổi các mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng điển hình, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN