Cuộc thi viết về Đồng khởi khởi nghiệp

01/10/2019 - 14:59

BDK.VN - Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi viết về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2019-2020.

Theo đó, tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh hiệu quả một trong các nội dung, như: triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10 của Tỉnh ủy; chủ trương năm 2019 “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, năm có tính quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; phát hiện, giới thiệu những cách làm hay, mô hình tiên tiến, tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động khởi nghiệp đạt hiệu quả có sức lan tỏa, nhân rộng; những kết quả nổi bật và những thành tựu về Chương trình số 10; phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về Chương trình và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trong thời gian tới.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí được sử dụng từ ngày 1-6-2019 đến 30-5-2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ thông tin và Truyền thông cấp phép và đài truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tác phẩm báo chí gồm các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình.

Cuộc thi viết, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong lao động, sản xuất, dám nghĩ, dám làm để làm giàu và thoát nghèo.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN