Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước

24/04/2019 - 08:01

BDK - Ngày 25-4-1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Đây thật sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (QH) chung của cả nước diễn ra trong điều kiện hòa bình.

Ảnh: Tư liệu

Ảnh: Tư liệu

Tổng tuyển cử thành công

Ngày 30-4-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân toàn thắng, miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất nhưng ở hai miền vẫn tồn tại hai nhà nước với hai chính phủ, đó là Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu cấp bách là phải nhanh chóng thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

Tháng 11-1975, đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc đã họp Hội nghị hiệp thương chính trị tại TP. Sài Gòn - Gia Định (này là TP. Hồ Chí Minh) quyết nghị “cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn nhất”.

Trong toàn bộ quá trình hoàn thành thống nhất Tổ quốc, khâu chính là thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Vì vậy, Hội nghị hiệp thương chính trị quyết định tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển cử trên cả nước Việt Nam để bầu ra QH chung thống nhất. Cuộc Tổng tuyển cử bầu QH chung của nước Việt Nam thống nhất được tổ chức ngày 25-4-1976.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng phải hết sức coi trọng việc lãnh đạo Tổng tuyển cử. Theo Chỉ thị số 228, ngày 3-1-1976 của Bộ Chính trị, cuộc Tổng tuyển cử bầu QH chung sẽ được tiến hành trong cả nước cùng một ngày, theo những nguyên tắc thật sự dân chủ: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Theo Hội nghị Hiệp thương chính trị, Hội đồng bầu cử toàn quốc gồm 22 đại biểu (mỗi miền cử 11 đại biểu), trong đó có 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch (Chủ tịch là đồng chí Trường Chinh; Phó chủ tịch là đồng chí Phạm Hùng).

Cuộc vận động Tổng tuyển cử được tiến hành rầm rộ trong cả nước. Càng đến ngày bầu cử, nhiệt tình cách mạng, ý thức và trách nhiệm về quyền công dân của quần chúng càng được thể hiện rõ rệt. Trước ngày bầu cử, hầu hết các thị xã, thành phố đều có mít-tinh, diễu hành của quần chúng hoan nghênh Tổng tuyển cử. Tất cả các địa phương, các cơ quan, đơn vị bộ đội, bệnh viện, trường học, phường, ấp... đều lập bàn thờ Tổ quốc, treo cờ, kết hoa để chào mừng Tổng tuyển cử.

Cuộc Tổng tuyển cử đã thành công rực rỡ, cả nước đã bầu đủ số đại biểu theo quy định ở ngay vòng đầu. Điều đó đã khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân quyết tâm khắc phục khó khăn, xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh có 9 đại biểu QH khóa VI

QH khóa VI (1976 - 1981) - QH đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, được bầu ngày 25-4-1976, với 492 đại biểu, trong đó đơn vị tỉnh Bến Tre có 9 đại biểu (gồm có các đồng chí: Võ Văn Phẩm - Trưởng đoàn, Phan Thị Hồng Châu, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Trương Thanh Hoàn, Đặng Thị Mãnh, Nguyễn Văn Ngợi, Trịnh Văn Nở, Nguyễn Thành Phát). Trong nhiệm kỳ này, đồng chí Trường Chinh được bầu làm chủ tịch, 7 phó chủ tịch, tổng thư ký, 13 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết. Trong nhiệm kỳ 1976 - 1981, với 7 kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa VI đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới. QH quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định chính thức đặt tên TP. Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. Sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước. QH khóa VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hòa bình, xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc. Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành 5 pháp lệnh. Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa VI đã thông qua Hiến pháp năm 1980.

Trong suốt thời gian phát triển của QH Việt Nam, từ khóa I đến khóa XIV, đơn vị tỉnh có hàng chục đại biểu tham gia 11 khóa QH (khóa IV và khóa V, Bến Tre không có đại biểu tham gia QH). Đại biểu QH của đơn vị tỉnh Bến Tre đã có những đóng góp hiệu quả vào sự hình thành và phát triển của QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu đã thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà nói riêng và của nhân dân cả nước nói chung trong mọi quyết định của QH.

Năm 2018, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ công tác của đại biểu QH theo quy định, lãnh đạo đoàn và các đại biểu kiêm nhiệm là trưởng, phó các sở, ngành tại địa phương còn thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương giao. Từng đại biểu QH đơn vị tỉnh đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, hoàn thành khối lượng lớn công việc của năm 2018 trên tất cả các mặt công tác: xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Thường vụ QH, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri.

Tại các kỳ họp gần đây (thứ 5 và thứ 6) của QH khóa XIV, đoàn đã có 53 lượt phát biểu ý kiến tại hội trường và 46 lượt phát biểu ý kiến tại tổ, đóng góp xây dựng các dự án luật, nghị quyết; thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, về quyết toán ngân sách; giám sát tối cao, chất vấn tại kỳ họp…

Quốc Hùng (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN