Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri ở Ba Tri

11/06/2019 - 19:55

Ngày 11-6-2019, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Ba Tri có buổi tiếp xúc với 90 cử tri 3 xã: Tân Hưng, An Ngãi Tây và Tân Hưng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trình bày nội dung chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trình bày nội dung chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri trên địa bàn về nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh, huyện sắp tới như các báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo về tình hình phòng chống tham nhũng, lãng phí, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm, báo cáo về tình hình giải quyết đơn thư tố cáo, về hoạt động của HĐND (công tác giám sát và hoạt động của các ban của HĐND tỉnh) và thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại Kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh dự kiến sẽ trình, cho ý kiến và thông qua 31 nghị quyết (NQ), với 7 nhóm vấn đề: nhóm về nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội (có 3 NQ); nhóm về phân bổ biên chế và sắp xếp bộ máy (8 NQ); nhóm về liên quan đến vấn đề tài nguyên - môi trường (4 NQ); nhóm NQ về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh phương án vay và trả nợ vốn về một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (4 NQ); nhóm về cụ thể hóa các quy định của Trung ương (7 NQ); nhóm về ban hành chính sách đặc thù của tỉnh (3 NQ); nhóm NQ do Thường trực HĐND trình (3 NQ).

Đối với HĐND huyện Ba Tri trình bày các báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; về công tác thu - chi ngân sách năm 2019, quyết toán ngân sách năm 2018, tình hình tổng kết năm học và dự kiến trình, cho ý kiến và thông qua 5 NQ.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, có 9 ý kiến của cử tri 3 xã nêu về các vấn đề quan tâm như: tình hình đào ao nuôi tôm biển trong vùng ngọt hóa, nước sạch nông thôn, giao thông nông thôn, an ninh trật tự và tình hình tội phạm, ma túy; chính sách dành cho người có công, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, về an toàn lưới điện và phục vụ điện sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất của bà con; tình hình giá cả các mặt hàng nông sản, ô nhiễm môi trường, thực hiện Đề án số 3333 của UBND tỉnh trên địa bàn…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND hai cấp tiếp thu nghiêm túc và sự tham gia giải trình của các ngành chức năng.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN