Đại biểu HĐND tỉnh làm tốt công tác tiếp công dân

08/01/2019 - 20:23

Năm 2018, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo đã tiếp xúc, đối thoại 3 vụ việc phức tạp liên quan đến việc phản ánh, kiến nghị của người dân về chế độ,  chính sách đối với công nhân lao động, tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Phú Thuận (Bình Đại); kết quả xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp đối với cây dừa, con heo và các giải pháp phát triển bền vững.

Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo đã tiếp thu, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân đối với từng nội dung cụ thể như kết quả xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp dừa, heo, các giải pháp phát triển bền vững của 390 công dân ở Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc; việc thực hiện các chính sách đối với 280 công nhân TP. Bến Tre; kết quả, tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại của 220 cử tri Phú Thuận.

Các phó chủ tịch, trưởng, phó các ban HĐND tỉnh cũng đã tiếp xúc công dân định kỳ mỗi tháng 3 ngày tại trụ sở tiếp dân tỉnh. Các đại biểu HĐND chuyên trách đã tiếp tổng cộng 31 buổi tiếp xúc với 86 công dân. Các chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại 14 buổi với 62 công dân. Sau tiếp xúc, đã chuyển hoặc chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, đề xuất giải quyết nhiều vụ của công dân đến các cơ quan chức năng.

Đối với HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, công tác tại các cơ quan cấp tỉnh, đăng ký tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân tỉnh, một số đại biểu vừa đăng ký vừa tiếp công dân tại các huyện, thành phố, nơi đại biểu ứng cử. Trong năm, đã tiếp 79 buổi với 36 công dân; trực tiếp hướng dẫn, giải thích, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã tiếp 83 buổi với 104 công dân.

Theo ông Huỳnh Quang Triệu - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực và thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Các địa phương nơi đại biểu có đăng ký tiếp công dân thực hiện tốt việc phục vụ, tham gia tiếp, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan khi có yêu cầu. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đại biểu thực hiện tốt lịch tiếp công dân, nhất là việc theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN